Onderzoek communicatie “kanker bij niet-westerse migranten’

De afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam doet momenteel in samenwerking met Pharos, NedTalk en het KWF onderzoek naar communicatie over kanker bij niet-westerse migranten. Dit project heeft als doel om de situatie van oudere Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kankerpatiënten binnen de gezondheidszorg te verbeteren. Voor dit project hebben we op basis van interviews met patiënten, huisartsen en verpleegkundigen een oncologische module bestaande uit voorlichtingsvideo’s en enkele korte meertalige vragenlijsten ontwikkeld. Deze modules worden voor de deelnemers aan het onderzoek gratis beschikbaar gesteld via de Health Communicator (ook indien u nog geen Health Communicator heeft). Lees verder “Onderzoek communicatie “kanker bij niet-westerse migranten’”

Nieuwe postcode-indeling “opslag”-wijken

Op verzoek van de Achterstandsfondsen heeft de NZa een update gemaakt van de opslag-postcodes. De oude lijst dateerde uit 2012. Behalve een aanpassing aan nieuwe situaties (er is veel gesloopt en nieuw gebouwd in de achterstandswijken), worden er (na onze intensieve lobby) ook méér patiënten geïncludeerd: nu 1.5000.000 (ongeveer 9% van de bevolking), voorheen 900.000 (5%). Ook is op ons verzoek de factor ‘Omgevingsadressendichtheid’ verdwenen bij de bepaling welke postcodes geselecteerd moeten worden; er is nu rekening gehouden met 3 factoren: 1) inkomen 2) werkloosheid 3) percentage NWA/MOE (niet-westerse allochtonen, middel-oost Europeanen). Tenslotte zijn de postcodes nu gemarkeerd op postcode-6 niveau (4 cijfers+2 letters) en niet meer op postcode-5, een precisering dus.

Lees verder “Nieuwe postcode-indeling “opslag”-wijken”

Vandaag in het Nieuws: de huisarts in achterstandswijken moet beter ondersteund worden

De NOS besteedt vandaag op de website en in de Journaals van 18 en 20 uur aandacht aan de extra tijd die huisartsen in achterstandswijken nu al moeten stoppen om de gezondheid van hun patiënten te borgen. Laat staan dat er mogelijkheden zijn om de bestaande gezondheidsverschillen te verkleinen.
De landelijke achterstandsfondsen trekken samen met InEen aan de bel. O.a. Frans van Eck van gezondheidscentrum Hoograven komt aan het woord.
Lees hier het NOS-bericht…