Diabetes Challenge of wandelgroep

Organiseert u, eventueel in samenwerking met andere professionals, een wandelgroep voor uw patiënten en werkt u in het FAM-werkgebied? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen van het FAM. Vaak doet een wandelgroep mee aan de Diabetes Challenge, maar dat is geen voorwaarde voor de vergoeding. Ook voor uw inzet voor andere wandelgroepen kunt u een vergoeding aanvragen.

Doel

Het doel van deze vergoeding is de werkdruk te verminderen voor huisartsen en hun medewerkers, doordat deelnemers van de wandelgroep minder gebruik maken van zorg.

Spelregels

  • FAM vergoedt de uren van medewerkers die hieraan tijd besteden. Denk daarbij aan de uren voor overleg, werving en de begeleiding van de wandelgroep. Hiervoor is maximaal €1.500,00 per jaar beschikbaar.
  • We hanteren voor de vergoeding de volgende tarieven: € 85,00 per uur voor huisartsen en € 55,00 voor POH’s en praktijkmanagers.
  • De bijdrage kan jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.
  • Als een praktijk voor de eerste keer een wandelgroep organiseert, kan eenmalig een extra bijdrage van € 900,00 worden aangevraagd. Dit is voor de ureninzet voor voorbereiding, organisatie en overleg met andere partijen.
  • De kosten voor deelname aan de Diabetes Challenge en de vervoerskosten voor de deelnemers van de Challenge worden niet vergoed.
  • Aanmelden kan hier via het aanvraagformulier project Achterstandswijken.
  • Vul het formulier in. U hoeft alleen maar aan te geven dat u een wandelgroep organiseert. Vermeld ook of uw praktijk dit voor de 1e keer doet, en dat u ook in aanmerking wilt komen voor de eenmalige bijdrage.
  • Afrekening gebeurt aan de hand van een declaratie waarin u vermeldt welke professional uit uw praktijk hoeveel uur heeft besteed aan de wandelgroep.
  • NB. Deze subsidieregeling heeft een proeftijd van 3 jaar en start met ingang van 2024.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vergoeding? Stuur dan een bericht naar fondscoordinator@fondsam.nl.