Uurgesprek

Soms loopt u als huisarts vast bij een patiënt. Bijvoorbeeld doordat uw patiënt verschillende problemen heeft op verschillende vlakken. Wilt u een patiënt helemaal in kaart brengen? Maak dan gebruik van het uurgesprek. Het FAM vergoedt dit gesprek. Het uurgesprek is bedoeld om meer uitleg te geven bij complexe patiënten. Tijdens het gesprek kunt u het dossier van de patiënt helemaal in orde brengen en heeft u voldoende tijd om alles met uw patiënt te bespreken. Dit doet u bijvoorbeeld aan de hand van het 4-D model. Dit gesprek hoeft niet perse een uur te duren. Het kan ook 20 tot 30 minuten in beslag nemen.

Doel

Het doel van deze vergoeding is om in dit uur (of minder) met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren, bespreken en bijsturen die een rol gaan spelen. Hierdoor kunnen de consulten het komende jaar korter/minder vaak plaatsvinden en dit vermindert de werkdruk.

Spelregels

De vergoeding geldt onder de volgende voorwaarden.

 • ★/★★/★★★/★★★★ praktijken hebben recht op de vergoeding.
  Afhankelijk van uw sterren status krijgt u onderstaande vergoeding per kalenderjaar:
  ★★★★ praktijken: 25 Uurgesprekken
  ★★★ praktijken: 18 Uurgesprekken
  ★★ praktijken: 12 Uurgesprekken
  ★ praktijken: 6 Uurgesprekken
 • Per patiënt mag maximaal één keer per jaar van deze vergoeding gebruik worden gemaakt
 • Maak een herkenbare code aan ICPC A87.00 (complexiteit)
 • De huisarts doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed
 • De huisarts mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt (POH, Buurtteam)
 • De huisarts mag zelf inschatten of het voor deze patiënt noodzakelijk is. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs achterstandsproblematiek te betreffen
 • Het gebruik van het 4D-model is gewenst
 • Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt éénmalig toestemming gevraagd aan het FAM en naam en rekeningnummer wordt aan FAM doorgeven via info@fondsam.nl
 • Er wordt een bedrag vergoed van 1 uur + 15 minuten voorbereidingstijd
 • Een dubbel consult wordt zelf gedeclareerd
 • FAM betaalt € 85,- per gesprek
 • Declareren kan op de pagina declareren uurgesprek
 • Het gesprek wordt dezelfde dag gedeclareerd
 • We streven naar één keer per maand uitbetalen

Meer informatie

Wilt u meer weten over de declaratie van het uurgesprek? Stuur dan een bericht naar info@fondsam.nl.