MDO

In de achterstandswijken wordt de werkdruk van de huisartsen met name beïnvloed door de veelheid van problemen bij een patiënt. De complexere patiënten worden besproken in het MDO. De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO en overleg is wel van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken. Het FAM vergoedt daarom een bedrag van €42,50 voor de huisarts of de POH in een ★/★★/★★★/★★★★ praktijk voor de extra werktijd die gepaard gaat met het bijwonen van een MDO.

Doel

Het doel van deze vergoeding is het verminderen van de werkdruk van de huisartsen en de medewerkers en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor patiënten in achterstandsgebieden.

Spelregels

De vergoeding geldt onder de volgende voorwaarden per normpraktijk per jaar:

 • ★/★★/★★★/★★★★ praktijken hebben recht op de vergoeding.
  Afhankelijk van uw sterren status krijgt u onderstaande vergoeding:
  ★★★★ praktijken: 25 MDO’s
  ★★★ praktijken: 18 MDO’s
  ★★ praktijken: 12 MDO’s
  ★ praktijken: 6 MDO’s
 • Het gesprek wordt voor maximaal 30 minuten door het FAM vergoed voor HA (verplicht) en/of POH
 • Per patiënt mag u maximaal 2 x per jaar declareren
 • Maximaal 25 patiënten per normpraktijk per jaar
 • Doel: Deelname aan MDO zodat de consulten het komende jaar korter/minder vaak zullen plaatsvinden. Gebruik van 4-D model
 • Declareren kan via deze link
 • Vooraf éénmalig naam praktijk, arts, aantal patiënten + bankrekeningnummer doorgeven via info@fondsam.nl.
 • Bij voorkeur direct op dezelfde dag declareren
 • We streven naar één keer per maand uitbetalen

Meer informatie

Wilt u meer weten over de declaratie van het MDO? Stuur dan een bericht naar fondscoordinator@fondsam.nl.