Organisatie

Bestuur

Sascha Kotterer

Huisarts, voorzitter bestuur FAM
Sascha Kotterer - Huisarts, voorzitter bestuur FAM

Plezier in het werk door voldoende ondersteuning
Voordat ik huisarts werd, heb ik als tropenarts voor Artsen zonder Grenzen in Afrika en Azië gewerkt. Eenmaal terug in Nederland ben ik huisarts in Amsterdam geworden en inmiddels ben ik alweer tien jaar huisarts in Utrecht. Ik hou van werken in gemêleerde wijken met een diverse patiëntenpopulatie. In die wijken wonen veel mensen met een lage opleiding, ouderen en migranten. Patiënten in deze wijk hebben vaak problemen op meerdere gebieden: niet alleen gezondheid, maar ook op financieel gebied, taal, huisvesting, schulden en werkeloosheid. Als dokter kun je dan vaak echt een verschil maken in het leven van mensen.
De projecten van het FAM zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de zorg in dit soort wijken. Omdat het werken in deze wijken zo complex is, is het belangrijk dat artsen voldoende ondersteuning krijgen, zodat de zorg voor deze groep patiënten gegarandeerd blijft en artsen plezier in hun werk blijven houden.”

Marjolein van den Brink

Huisarts, bestuurslid FAM
Marjolein van den Brink - Huisarts, bestuurslid FAM

Werken in achterstandswijken is complexer maar ook kleurrijker
Ik ben sinds 2014 huisarts en ben daarvoor Jeugdarts KNMG in de regio Utrecht geweest, met name in achterstandswijken. Daarnaast ben ik als kaderhuisarts GGZ werkzaam in de regio Amersfoort. Het werken in achterstandswijken is complexer maar ook kleurrijker, waardoor het leveren van goede zorg voor een huisarts enerzijds uitdagend en belastend en anderzijds ook heel bevredigend kan zijn. Belangrijk is dat dit ook zo blijft voor de huisartsen van de betreffende wijken, zeker nu de druk op de huisartsenzorg toeneemt. Het FAM draagt daadwerkelijk bij aan goede patiëntenzorg en de ondersteuning van de huisartsen. Ik wil mij graag inzetten om de mogelijkheden en de projecten die dit fonds ons als huisartsen biedt nog meer bekendheid te geven.

Leonard van Egmond

Huisarts, bestuurslid FAM
Leonard van Egmond - Huisarts, bestuurslid FAM

Zorg die net een stukje verder gaat
“Sinds enkele jaren ben ik huisarts in de Utrechtse wijk Zuilen, een wijk met een diverse en veranderende populatie. Veel van onze patiënten hebben problemen in verschillende domeinen van het leven: schulden, verslaving, werkeloosheid, relatieproblemen…. Allemaal zaken die je gezondheid sterk beïnvloeden. Om met al die factoren rekening te kunnen houden is het nodig om als huisarts tijd te hebben om verder te kijken dan het medische deel. Het FAM faciliteert huisartsen in achterstandswijken om goede zorg te kunnen leveren die soms een stukje verder gaat. Hier maak ik mij graag sterk voor.”

Annet Bolsenbroek

Strategisch adviseur gemeenten Zilveren Kruis, bestuurslid
Annet Bolsenbroek - Strategisch adviseur gemeenten Zilveren Kruis, bestuurslid FAM

Samenwerkingsvraagstukken in achterstandspraktijken aanpakken
“Als strategisch adviseur gemeenten bij Zilveren Kruis werk ik samen met gemeenten aan de ontwikkeling van goede zorg dichtbij. Goede zorg komt tot stand door sterke samenwerking op allerlei niveaus: tussen cliënt/patiënt, mantelzorger en zorgprofessional. En zeker ook tussen zorgaanbieder, gemeente en zorgverzekeraar. In mijn functie combineer ik deze perspectieven over de financiële domeinen heen en draag zo mijn steentje bij aan een goede samenwerking. Ook binnen de FAM is het één van mijn doelen om met het maatschappelijk veld samenwerkingsvraagstukken in achterstandspraktijken aan te pakken.”

Jetty Kok

Zorginkoper Zilveren Kruis

Voldoende aandacht en ondersteuning
“Samen met regio-organisaties van huisartsen én huisartsen zelf zet ik mij als inkoper bij Zilveren Kruis in voor het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede huisartsenzorg voor iedereen. In achterstandswijken, waar veel mensen wonen met een minder goede gezondheid, is deze uitdaging extra groot. Het werken in deze wijken is immers complex en dat vraagt veel van huisartsenpraktijken. Daarom is het van belang dat huisartsenpraktijken in deze wijken voldoende aandacht en ondersteuning krijgen, om uiteindelijk bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in de wijk. Het FAM faciliteert waardevolle projecten die het werk van huisartsenpraktijken in achterstandswijken verlichten. Zo blijft de huisartsenzorg toegankelijkheid voor iedereen. Daar draag ik graag aan bij.”

Bureau

Jeanet Bouw

Fondscoördinator
Jeanet Bouw - Fondscoördinator FAM

“Het FAM ondersteunt huisartspraktijken in achterstandsgebieden. Als fondscoördinator wil ik die praktijken met raad en daad bijstaan om de mogelijkheden van het FAM te benutten. En zo hun werk voor patiënten vergemakkelijken en waar mogelijk te verbeteren. Bel, mail, app mij over mooie projectideeën en met alle vragen.”

Zwanique Karst

Administrateur

Zwanique is administrateur en bereikbaar via administratie@fondsam.nl.

Daphne Woortman

Communicatie
Daphne Woortman - Communicatie FAM

“Het is mooi dat het FAM de zorg in de huisartsenpraktijk voor patiënten met een gezondheidsachterstand, in met name de achterstandswijken, verbetert. Ik vind het fijn om in mijn rol FAM te ondersteunen en op die manier met mijn werk echt een nuttige bijdrage te kunnen leveren.”