Over FAM

Doelstelling FAM

De Stichting Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland (FAM) heeft als doel de zorg in de huisartsenpraktijk voor patiënten met een gezondheidsachterstand in specifiek de achterstandswijken in Midden-Nederland te verbeteren.

Achtergrond FAM

Met name in de grote steden wonen veel mensen die door een diversiteit aan redenen een gezondheidsachterstand hebben of kunnen oplopen, en met eigen capaciteiten deze achterstand niet of moeilijk kunnen inhalen. De redenen hiervoor zijn divers: opvoeding (basis gezondheidsvaardigheden, normen, waarden), taal en laaggeletterdheid, cultureel (ervaringen, normen, waarden), intellectueel (verstandelijke beperkingen), financieel (laag inkomen, schulden), psychiatrisch, sociaal (eenzaamheid, ruzies) en woonomstandigheden (slechte huisvesting maar ook woonoverlast), juridisch incl. politie/justitie/reclasseringscontacten, etc. etc. Heel vaak speelt een combinatie van deze factoren een rol waardoor we kunnen spreken van een complexe situatie.

FAM ondersteunt de huisartsen die in de achterstandswijken werkzaam zijn en de zorg aan deze mensen leveren.

Ondersteuning complexe gezondheidszorg

Goede gezondheidszorg voor deze mensen organiseren is uitdagend.
Door genoemde factoren is dat enerzijds complex en soms frustrerend, maar anderzijds heel vaak ook erg leuk, interessant en bevredigend. FAM ondersteunt de huisartsen die in de achterstandswijken werkzaam zijn en de zorg aan deze mensen leveren.

FAM - Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland

Doelgroep FAM

Onze doelgroep bestaat uit huisartsen, POH’s, doktersassistentes en alle andere medewerkers in de huisartsenpraktijken die met achterstandspatiënten werken. Achterstandspatiënten zijn te kenmerken zoals boven beschreven maar als zodanig niet identificeerbaar in een populatie.
Hiervoor maken we gebruik van de achterstandsdefinitie die de NZa ook hanteert voor de opslagwijken gebaseerd op postcodegebieden (4 cijfers, 2 letters). Bekijk de indeling achterstandswijken.

Financiering van het fonds

Sinds 1997 ontvangen huisartsen voor alle ingeschreven patiënten in achterstandsgebieden een toeslag op het abonnementstarief dat zij jaarlijks van de zorgverzekeraars krijgen. Daarnaast gaat voor iedere patiënt van een erkend achterstandsgebied een bedrag in een regionaal Achterstandsfonds. Hieruit financieren Achterstandsfondsen projecten op basis van knelpunten zoals die in huisartsenpraktijken worden ervaren.
In Nederland zijn er 16 regionale Achterstandsfondsen, waarvan het FAM er een is. Gezamenlijk vormen zij een netwerk waarin zij de samenhang waarborgen, samenwerken, kennis delen en uitwisselen.