Onderzoek naar ervaringen huisartsen cultuur en gender

Hoe gaat u om met beladen thema’s zoals maagdelijkheidsverklaringen, huwelijksdwang, of eer-gerelateerd geweld? Dr. Saartje Tack en prof. dr. Sawitri Saharso, beiden verbonden aan de Afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête of interview in het kader van het onderzoek naar de ervaringen van huisartsen met patiënten met gezondheidsklachten gerelateerd aan zogenaamde schadelijke culturele praktijken en, algemener, aan gebrek aan (beslissings)vrijheid.

Over het onderzoek

Huisartsen in Nederland krijgen soms te maken met wat bekend staat als schadelijke culturele praktijken,
zoals vrouwenbesnijdenis, maagdelijkheidstesten, huwelijksdwang, en eer-gerelateerd geweld. Dit zijn
praktijken op het snijvlak van cultuur en gender; in Nederland zijn het vooral vrouwen met een
migratieachtergrond die ermee te maken krijgen. Vermoed wordt dat huisartsen vaak de eersten zijn tot wie deze vrouwen zich wenden wanneer ze hulp zoeken. Met dit onderzoek wordt gekeken met welke praktijken u als huisarts te maken krijgt, hoe u hiermee omgaat en hoe u uw rol hierin ziet, en wat uw perspectieven en dilemma’s zijn. Bekijk meer achtergrondinformatie.

Neem deel aan de enquête

U kunt deelnemen aan de enquête via deze link. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Deelname is anoniem en volledig vrijwillig.

Deelnemen via interview

U kunt ook deelnemen aan een interview dat ongeveer een uur duurt. Het interview kan plaatsvinden op
een locatie van uw voorkeur, zoals bijvoorbeeld bij u op de praktijk. Er wordt een geluidsopname gemaakt van het interview. Deze wordt uitgeschreven en gebruikt voor gegevensanalyse. Uw gegevens worden gecodeerd en zijn enkel door de onderzoekers naar u terug te herleiden. Wilt u deelnemen, neem dan contact op met Saartje Tack, via s.e.j.saartje.tack@vu.nl of 06-510 434 75.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u deelnemen aan het onderzoek? Lees dan de volledige uitnodiging of neem contact op met dr. Saartje Tack, s.e.j.saartje.tack@vu.nl, 06-510 434 75 of prof. dr. Sawitri Saharso, s.saharso@vu.nl, 06-143 811 39.

Slaapstraat werkt!

Slechts één op de zeven mensen met slaapproblemen komt hiermee naar de huisarts. Maar hoe ga je hier als huisarts mee om? Slaapstraat biedt uitkomst! Dit project is, met ondersteuning van FAM, geschikt gemaakt voor laaggeletterden en dus ook goed inzetbaar in achterstandspraktijken. Wij spraken Stéphanie van Emmerik, projectleider Slaapstraat, over wat het project heeft gebracht en hoe jij als praktijk ook deel kan nemen.

Stéphanie van Emmerik, projectleider Slaapstraat

Hoe is Slaapstraat ontstaan?

Stéphanie: “Het plan voor Slaapstraat ontstond op initiatief van verschillende Utrechtse zorgverleners. Er is vervolgens een pilot in Utrecht van start gegaan. Ten behoeve van een onderzoek naar de effectiviteit van Slaapstraat door VU en UvA is het project landelijk uitgerold. Het onderzoek liet zien dat het zorgprogramma effectief is, maar dat de hulpmiddelen nog niet voldoende geschikt waren voor laaggeletterden. Huisarts Bart van Pinxteren, gezondheidscentrum Oog in Al, vroeg het FAM financieel te ondersteunen om de Slaapstraat geschikter te maken voor laaggeletterden.”

Wat houdt Slaapstraat precies in?

“Slaapstraat is een zorgprogramma dat huisartsen faciliteert bij de aanpak van slaapproblemen. Met het project Slaapstraat geven we in twee avonden een geaccrediteerde training in de praktijk voor zoveel mogelijk medewerkers, zoals huisartsen, praktijkondersteuners-GGZ en assistenten. De training is gericht op onder andere verdiepende kennis over slaapfysiologie en -stoornissen en het stellen van een goede diagnose; daarnaast krijg je inzicht in behandelmethodes. Na de training kun je direct aan de slag in je praktijk. De patiënt krijgt dan, na advies van de huisarts, een slaapdagboek mee om een week zijn slaap bij te houden en daarnaast een diagnostische vragenlijst. Nadat de patiënt een week lang zijn gegevens heeft bijgehouden, kan de huisarts aan de hand van de ingevulde gegevens een diagnose stellen en een behandelplan maken. Uit het eerder genoemde onderzoek van de VU en de UvA blijkt dat patiënten vooral blij zijn dat ze serieus worden genomen met hun slaapproblemen. Ook de diagnose en het behandelplan werken geruststellend.”

Waarom raakt dit project de achterstandsproblematiek?

“Ik vind het vooral belangrijk om gezondheidsverschillen te verkleinen. Slapen is essentieel voor een goede gezondheid; misschien wel des te meer als je met multiproblematiek te maken hebt. Door Slaapstraat nu optimaal gebruiksvriendelijk voor laaggeletterden te maken, wordt de toegankelijkheid tot deze zorg vergroot. Daarnaast blijkt uit wereldwijd onderzoek dat het bij psychische problemen soms verstandig is om eerst een slaapstoornis te behandelen; daarna is er meer effect van de behandeling van de psychische problemen.”

Wat heeft het project opgeleverd?

“De praktijken die inmiddels een tijdje met Slaapstraat werken zijn erg positief. Zij merken op dat het een investering vraagt die vaak loont en de moeite waard is. Je hebt er daarnaast als professional ook steun aan. Het geeft je meer inzicht in jouw patiënt. Wij willen dit project zoveel mogelijk ook landelijk delen. We werken vanuit Slaapstraat samen met het St. Antonius ziekenhuis en het Diakonessenhuis. Met Kempenhaeghe en de VU hebben we net een e-learning voor de POH-GGZ ontwikkeld. Het is mooi om te zien hoe in het land steeds meer wordt gewerkt met de Slaapstraat. Dit project heeft de slaapzorg in heel Nederland beïnvloed!”, besluit Stéphanie enthousiast.

Ook deelnemen aan Slaapstraat? Zet jouw FAM opleidingsvouchers in!

Wil je meer weten over Slaapstraat of wil je direct deelnemen? Je vindt meer informatie op de website Slaapstraat.nl. Hier kun je je ook inschrijven voor de Slaapstraat training. Voor de training kun je jouw FAM opleidingsvouchers inzetten. Voor vragen over Slaapstraat kun je direct contact opnemen met Stéphanie van Emmerik via info@slaapstraat.nl. Bekijk ook de Slaapstraat Factsheet.

Indrukwekkende scholing – Besnijdenis bij jongens en meisjes

Opnieuw was het een indrukwekkende avond tijdens de FAM scholing over besnijdenis bij kinderen. Stop met besnijden van jongens als er geen medische noodzaak is, is de boodschap van uroloog Michael van Balken. Wenche Klerkx, urogynaecoloog en aandachtsfunctionaris VGV vertelde de deelnemers alles over meisjesbesnijdenis en de gevolgen. Haar advies: ‘Ga vooral met de vrouwen het gesprek aan. Het is verbazend hoe open mensen zijn.’ De deelnemers hebben met veel respect geluisterd naar de ervaringsdeskundigen Istahil Abdulahi en Michael Sabirlar die met hun aangrijpende verhalen vertelden hoe deze ingreep hun leven heeft beïnvloed.

Ervaringsdeskundige Michael Sabirlar wordt geïnterviewd door huisartsen en voorzitter FAM, Sascha Kotterer

FAM scholing besnijdenis bij jongens en meisjes

Als zorgverlener wordt u regelmatig geconfronteerd met patiënten die eerder in hun leven besneden zijn en daarvan medische, psychologische en seksuele gevolgen ondervinden. Er zijn ook ouders die twijfelen of ze hun zoon willen laten besnijden en daarover met u in gesprek willen. Hoe gaat u hiermee om? Tijdens de FAM scholing ‘Besnijdenis bij jongens en meisjes’ op 24 november van 18.00 – 21.00 uur vertellen deskundigen over de mogelijke medische en seksuele gevolgen van jongens- en meisjesbesnijdenis. Ook komen enkele ervaringsdeskundigen aan het woord die met hun persoonlijke ervaring vertellen hoe deze ingreep hun leven heeft beïnvloed. Uiteraard is er ook gelegenheid om nog even na te praten met een drankje. 

Lees verder “FAM scholing besnijdenis bij jongens en meisjes”

Scholing ‘Zeg nee tegen agressie, interculturele communicatie’

Steeds vaker krijgen huisartsen en andere zorgverleners te maken met de agressie. Korte lontjes, persoonlijke agressie en bedreigingen zijn geen uitzondering. Helaas neemt agressief gedrag toe in de huisartsenpraktijken. Daarom organiseert DAI huisartsen speciaal voor huisartsen en andere zorgverleners (die in de achterstandswijken werkzaam zijn) twee scholingen: ‘Omgaan met agressie’ en ‘Interculturele communicatie’. Voor deze scholingen is het mogelijk uw FAM opleidingsvouchers in te zetten.

Een aanrader voor elke huisartsenpraktijk!

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Van Kessel in Zeist volgde onlangs een van de scholingen en zijn zeer enthousiast: “De scholing ‘Zeg nee tegen agressie’ die wij met ons gehele team hebben gevolgd via het FAM, is een aanrader voor elke huisartsenpraktijk! De trainers bieden echt een scholing op maat, ter plekke staan de trainers open en is er ruimte om nog extra casuïstiek in te brengen. Dit werd direct geanalyseerd en geoefend met de aanwezige acteur, zeer waardevol en leerzaam. Gezien onze behoefte aan nog meer verdieping op het stuk interculturele communicatie en de ervaring van de eerste training, staat er binnenkort een vervolg sessie gepland!”

Lees verder “Scholing ‘Zeg nee tegen agressie, interculturele communicatie’”

Nieuwe gezichten: Jeanet Bouw en Marjolein van den Brink

Jeanet Bouw is vanaf nu fondscoördinator FAM en Marjolein van den Brink versterkt als huisarts het FAM bestuur. Jeanet vertelt: “Als fondscoördinator wil ik die praktijken met raad en daad bijstaan om de mogelijkheden van het FAM te benutten. Ook Marjolein is enthousiast gestart: “Ik wil mij graag inzetten om de mogelijkheden en de projecten die dit fonds ons als huisartsen biedt nog meer bekendheid te geven.” Jeanet en Marjolein stellen zich graag aan u voor. Lees verder “Nieuwe gezichten: Jeanet Bouw en Marjolein van den Brink”

UFA wordt FAM: van Utrecht naar heel Midden-Nederland

Een nieuw jaar, een nieuwe naam: UFA wordt FAM! Omdat achterstandspraktijken niet alleen in grote steden voorkomen, gaat het Utrechts Fonds Achterstandswijken dit jaar haar werkterrein uitbreiden naar heel Midden-Nederland. Daarmee verandert ook de naam: Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) wordt Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland (FAM). Dat betekent dat ook huisartspraktijken van buiten de regio Utrecht aanvragen kunnen indienen om hun werk te verlichten. Denk bijvoorbeeld aan de declaratie van een Uurgesprek, de declaratie van een MDO of het gebruik van de Tolkentelefoon. Bekijk de FAM website om te zien wat het FAM in 2022 voor u kan betekenen. Met deze uitbreiding hopen we ook huisartspraktijken uit andere achterstandsregio’s te kunnen bedienen. Op dit kaartje is het nieuwe werkgebied van het FAM te zien. Ik hoop op een mooi 2022 en een vruchtbare samenwerking met u allen in ons uitgebreide werkgebied!

Lees verder “UFA wordt FAM: van Utrecht naar heel Midden-Nederland”