Overzicht Projecten

FAM verlicht het werk van huisartsen in achterstandswijken in Midden-Nederland.
Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van FAM projecten (klik op het project voor meer informatie):

Wat we nog meer doen:


Brug naar de wijk

Doel van het project ‘Brug naar de wijk’ is daklozen weer terug naar de huisarts te laten gaan als dit nodig is. Vaak durven daklozen namelijk niet meer terug naar de eigen huisarts, omdat ze bang zijn dit niet te kunnen betalen.


Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen. Om laaggeletterdheid voor uw patiënten bespreekbaar te maken heeft FAM een filmpje voor op uw wachtkamerscherm ontwikkeld. Dit kunt u kosteloos downloaden. Lees meer
De Toolkit Laaggeletterdheid van de LHV biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.


Opleidingsvouchers

Voor achterstandspraktijken stelt het FAM Opleidingsvouchers ter beschikking voor opleidingen die een toegevoegde waarde bieden voor de achterstandswijken. Denk bijvoorbeeld aan scholingen die de werkdruk verlichten.

U kunt uw opleidingsvouchers bijvoorbeeld inzetten voor de volgende scholingen:

Het is uiteraard ook mogelijk om de opleidingsvouchers in te zetten voor andere scholingen dan bovenstaande. Dit overzicht is enkel bedoeld ter inspiratie.

De hoogte van de opleidingsvouchers is afhankelijk van de sterrenstatus van de praktijk en gebaseerd op de normpraktijk grootte (bereken uw sterrenstatus):

★★★★ praktijken: Opleidingsvouchers tot €500,-
★★★ praktijken: Opleidingsvouchers tot €400,-
★★ praktijken: Opleidingsvouchers tot €300,-
★ praktijken: Opleidingsvouchers tot €200,-
praktijken met minder dan 5% achterstand: Opleidingsvouchers tot €100,-

Wilt u gebruik maken van uw opleidingsvouchers? Stuur dan een bericht aan info@fondsam.nl.

Mondelinge patiëntenvoorlichting

Op Bingo-FM bespreken Utrechtse dokters in eenvoudige taal een medisch onderwerp. De opnames kunt u hier terugvinden.


Schriftelijke patiëntenvoorlichting

Het aloude maar nog steeds actuele boekje Dokteren onder de Dom met zelfzorg tips en regels wanneer de huisarts gebeld moet worden. Posters en boekjes zijn bij het FAM te bestellen via info@fondsam.nl.
De website Huisarts-migrant biedt o.a. informatie aan huisartsen over: taalbarrières, cultuurverschillen, verschillen in ziekte en behandeling in relatie tot etniciteit, migratie en sociaal economische positie en voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen.


Scholing

Twee maal per jaar organiseert het FAM een scholingsavond over actuele onderwerpen in achterstandswijken (één keer in Utrecht en één keer in Amersfoort).  Bekijk de agenda.


SCIL screening

Het FAM vergoedt de aanschaf van de SCIL, een screenende intelligentie-test.  Deze ‘Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking’ (SCIL screener) is een screener die ongeveer 20 minuten in beslag neemt, waarbij je kunt testen of een patiënt een LVB heeft en behoefte kan hebben aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld via het wijkteam. FAM biedt deze test gratis aan voor alle FAM praktijken. Uw aanvraag kunt u indienen via ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.


Studiereis

Na 2015 (Berlijn), 2016 (Amsterdam, Rotterdam, Groningen) en 2017 (Nijmegen, Maastricht en Belgie) is FAM in 2019 naar Londen geweest. Het is een netwerkreis waar huisartsen, POH’s, BT-medewerkers, GEZ, gemeente- en Zilveren Kruis medewerkers samen ideeën opdoen om in eigen stad te implementeren. Ieder jaar organiseren we een studiereis. Meer weten? Bekijk onze agenda om te zien wanneer er een studiereis gepland staat.


Tolkentelefoon

Op veler verzoek wordt de tolkentelefoon vergoed. Bekijk de voorwaarden.


Uurgesprek

Eénmaal per jaar consult van een uur met een complexe patiënt, waarin alle lopende behandelingen geëvalueerd kunnen worden en vooruitgeblikt kan worden op het komende jaar.
Lees meer

Vergoeding MDO

In de achterstandswijken wordt de werkdruk van de huisartsen met name beïnvloed door de veelheid van problemen bij een patiënt. De complexere patiënten worden besproken in het MDO. De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO en overleg is wel van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken. Het FAM geeft daarom een vergoeding voor de huisarts of de POH voor de extra werktijd die gepaard gaat met het bijwonen van een MDO.
Bekijk de voorwaarden


Verwijswijzer

U kunt uw patiënten naar deze Verwijswijzer website verwijzen voor bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring of een keuring. Maar ook voor hulpmiddelen of aanpassingen en de vergoeding hiervan. Kortom: vragen die vaak aan u gesteld worden, maar die u niet kunt of mag beantwoorden. De Verwijswijzer wordt mogelijk gemaakt door het FAM. Bekijk de VerwijswijzerUtrecht en de VerwijswijzerAmersfoort.
Bent u uw inloggegevens als huisarts vergeten? Klik dan hier voor de inlogcodes.


Victor

De Victor is een case-manager++++ die bij complexe patiënten de rol van regisseur vervult en zorgt dat alle hulpverleners geen dubbel werk doen en van elkaar weten wat ze doen.


Welzijn-op-Recept

Welzijn op recept is een oplossing voor burgers met psychosociale klachten, die hiervoor meerdere keren langs de huisarts gaan. Om de druk op de huisartsenpraktijken te verminderen en de telkens terugkerende behandeling met medicatie te verminderen, zal de huisarts in plaats van door te verwijzen naar een collega of medicijnen voorschrijven, de burger een recept geven voor activiteiten en doorverwezen naar een welzijnsmedewerker. Deze gaat samen met de burger aan de slag.
Lees meer over Welzijn op Recept.


Wijkapotheker

Een apotheker werkzaam binnen de huisartsenpraktijk helpt de huisarts bij polyfarmacie, verzamelen lab-waardes, uitleg aan laaggeletterde patiënten.


Wijksafari

De huisartsenpraktijk gaat samen met buurtteammedewerkers op fietstocht langs bekende en minder bekende welzijnsplekken in wijk.
Lees meer over ervaringen van eerdere Wijksafari’s.
Bent u geïnspireerd geraakt om ook een Wijksafari te organiseren? Dan helpen wij daar graag bij. Neem contact op via fondscoordinator@fondsam.nl.

Wat we nog meer doen:


Afstemming Gemeentes

Er zit veel energie bij gemeentes om zorg en welzijn voor hun inwoners te verbeteren.


Afstemming Huisartsenverenigingen

Met de verenigingen van onze belangrijkste doelgroep stemt FAM haar projecten af.

Afstemming NZa

Het FAM pleit voor een nieuwe postcode-indeling die beter recht doet aan de ervaren zorgzwaarte.


Afstemming Zorgverzekeraars

De financiers van de zorg van onze patiënten en van FAM….