Project indienen

U kunt als achterstandspraktijk een project indienen. Dit zijn projecten bedoeld om de werkdruk van huisartsen in Midden-Nederland in achterstandswijken te verlagen. Het project moet voldoen aan minimaal een van de onderstaande criteria:

  • het verminderen van de werkdruk van de medewerkers binnen de praktijk;
  • het behouden van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg in achterstandswijken;
  • uitoefenen van een gunstige invloed op het vestigingsklimaat van huisartsen in achterstandswijken;
  • het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten in achterstandsgebieden;
  • kennisvermeerdering over achterstandsproblematiek en laaggeletterdheid;
  • het delen en verspreiden van eigen dan wel landelijk opgedane kennis en scholing;
  • ondersteuning van innovatieve projecten;

Voor het indienen van een project dat aan bovenstaande criteria voldoet, kunt u het Aanvraagformulier bijdrage project Achterstandswijken gebruiken. Deze kunt u vervolgens ingevuld sturen naar fondscoordinator@fondsam.nl.

In de aanvraag van een project is er per professional een maximaal uurtarief toegestaan van:

  • €30,- medewerkers
  • €55,- praktijkondersteuners
  • €85,- huisartsen

Meer informatie

Heeft u vragen over het indienen van een project? Stuur dan een bericht naar fondscoordinator@fondsam.nl.