Berlijn reunie – inspiratie voor nieuwe reis

‘Een inspirerende voedingsbodem voor nieuwe verbindingen en een impuls voor de ontwikkeling van zorg in achterstandswijken’, zo werd het werkbezoek aan Berlijn in juni kort samengevat. Om te kijken wat er met de rijke oogst aan ideeën is gedaan of staat te gebeuren, plant UFA een Berlijn reünie in februari of maart 2016. Deze ideeën worden tevens meegenomen voor een nieuw te plannen reis in juni 2016.

Ideeen uit reisverslag

Kort na de UFA-Berlijnreis  afgelopen juni is een reisverslag gemaakt waaraan alle deelnemers hun bijdrage hebben geleverd.  Dat was een bijzonder verslag: het enthousiasme en de mooie ideeën spatten ervan af. Het bestuur heeft alle ideeën verzameld die in dit verslag en ook al tijdens de terugreis in de bus waren genoemd. En daarbij een indeling gemaakt: wat is voor FAM en wat kan bij de GEZ, de gemeente of HUS worden geadresseerd.

FAM Berlijnse muur

Berlijnreis leeft!

Vorige maand hebben alle deelnemers in zijn of haar mailbox de vraag gekregen hoe het met de voornemens en plannen staat.  Daarop zijn al diverse reacties binnen gekomen en we kunnen concluderen: de Berlijnreis leeft! Ook is herhaaldelijk het verzoek om een gehoord. Dat lijkt een goede volgende stap: in februari of maart (datum volgt binnenkort) organiseren we een werkbijeenkomst om elkaar te informeren over wat de Berlijn reis aan positiefs heeft opgeleverd voor ons werk en ons netwerken.   En om te bekijken of we elkaar kunnen helpen als plannen niet uit de verf komen: deugde het plan niet, of moeten er eerst barrieres worden weggenomen?

Nieuwe reis

In juni 2016 plannen we weer een reis. We blijven in Nederland dit keer. Ideeën over de invulling van deze reis halen we graag op tijdens de reünie.