Cultuur Consult TVcN

Taal is een klein onderdeel van een cultuur. Het inzetten van een tolk kan helpen een grote communicatie barrière te overbruggen, maar het komt regelmatig voor dat dit niet voldoende is. U heeft in sommige gevallen meer nodig dan enkel het correct omzetten van de juiste woorden, vooral wanneer er veel raakvlakken zijn met cultuur en emotie. Daarom biedt TVcN voor cultuur gerelateerde vraagstukken consulten aan. 

Cultuurconsult

De specialist gebruikt zijn/haar achtergrond en werkervaringen zodat je samen tot een oplossing komt over specifieke vragen of vraagstukken. Wanneer nodig kan de specialist zijn/haar meertaligheid inzetten ter verduidelijking. Een consult kan telefonisch of op locatie ingepland worden.

Cultuur Consult TVcN

Wat is een cultuur consult?

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van wat een cultuur consult kan inhouden:
Een jurist heeft een Marokkaanse cliënte en ze liggen niet op een lijn m.b.t. het doorzetten van een case. De jurist begrijpt niet waarom zijn cliënte het hierbij wil laten. Door het inzetten van de cultuurspecialist is er een wederzijds begrip ontstaan. De cliënte wil nu toch graag verder met de rechtszaak.
Een directeur ervaart dat de samenwerking met zijn medewerkers (met een Turkse afkomst) niet optimaal verloopt. Door het uitnodigen van een cultuurspecialist hebben ze met elkaar kunnen sparren om inzichtelijk te maken wat de ruis zou kunnen veroorzaken en hoe hij het efficiëntst met zijn personeel kan samenwerken.

Een consult op maat:
Wilt u de inzet van de specialist net iets anders? Denk hierbij aan meertalige enquêteurs, een personal assistent voor je buitenlandse zakenreis of als mediator tijdens een belangrijk gesprek. TVcN denkt graag met u mee voor een oplossing op maat.

Tarieven voor UFA praktijken

Voor de huisartsenpraktijken die vallen onder de FAM achterstandswijken is het mogelijk om met één van de specialisten om tafel te zitten om de problemen waar u tegen aan loopt te bespreken.
Het inzetten van een consult kan tegen het volgende tarief:

  • Starttarief € 16,50
  • Consulttarief € 1,33 per minuut
  • Reistijd kosten € 0,31 per minuut
  • Reiskosten per km € 0,19

Voor een consult van 2 uur met een trainer die op 30 kilometer afstand woont en 40 minuten reistijd heeft (enkele reis) komt dat neer op een totaalbedrag van € 212,30 (ex btw.).
Uiteraard is een korter gesprek of een langer gesprek ook mogelijk. De reiskosten kan ik definitief bepalen als er een datum is geprikt en ik weet welke trainer beschikbaar is in de buurt.

Vergoeding UFA

Wilt u gebruik maken van een cultuurconsult (bredere inzet en kennis over de cultuur danwel maatwerkvragen) op locatie? Dan kunt u dit vooraf aanvragen bij UFA via ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl en kunt u dit consult vanuit de opleidingsvouchers aanvragen. Een tolk op locatie wordt volledig vergoed door UFA. Bekijk hier hoe u de tolkentelefoon kunt inzetten.

Meer informatie?

Heeft u interesse in een cultuurconsult of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Andre Verweij, Accountmanager Gezondheidszorg TVcN, andre.verweij@tvcn.nl of M. 06-46928279.