Experiment geldstress: investeren in samenwerking loont

Afgelopen jaar heeft Huisartsenpraktijk Carnegiedreef, in de Utrechtse wijk Overvecht, een experiment gedaan naar de rol van geldstress op de gezondheid bij de inwoners en dit probleem eerder te signaleren als oorzaak van hun gezondheidsklachten. De resultaten van de pilot zijn positief: stevig investeren in samenwerking zorgt voor het eerder signaleren en bespreekbaar maken van (geld)stress door de eerste lijn. De werkwijze is nu onderdeel van de reguliere werkprocessen van de praktijk. Het FAM heeft dit experiment financieel ondersteund.

Waarom dit experiment?

Het doel van het experiment was dat alle professionals in en rond de huisartsenpraktijk de basiskennis zouden krijgen over het belang van geldstress voor de gezondheid, het signaleren ervan, weten hoe er naar te vragen en weten bij wie ze terecht kunnen met signalen. Dit met als uiteindelijke doel dat de inwoners beter geholpen worden door de professionals in het sociaal domein en de eerstelijn wanneer geldstress de onderliggende oorzaak is van hun gezondheidsklachten.

Waaruit bestond dit experiment?

In dit experiment is enerzijds ingezet op het aanleren van vaardigheden om geldstress beter te signaleren en bespreekbaar te maken. Dit is gedaan door het aanbieden van een kick-off en een e-learning voor de professionals in de eerstelijn in en rond de praktijk en voor buurtteammedewerkers. Anderzijds is de samenwerking tussen de buurtteams en de praktijk geïntensiveerd doordat de buurtteammedewerkers (nog) meer actief werden in de praktijk en aansloten bij het overleg tussen POH en huisartsen.

Wat heeft dit experiment opgeleverd?

De trainingen hebben opgeleverd dat professionals in de eerstelijn armoede en geldstress eerder signaleren. De intensivering van de samenwerking levert op dat mensen die eerder onnodig lang in het medisch domein bleven (of doorverwezen werden naar de GGZ) nu snel in beeld komen bij het sociaal domein. Het buurtteam neemt de tijd voor vraagverheldering en analyse. Hierdoor krijgen de inwoners de juiste ondersteuning voor het onderliggende probleem van hun gezondheidsklachten, zoals wanneer er sprake is van geldstress of chronische stress. Deze werkwijze levert voor inwoners op dat er meer persoonsgericht wordt gewerkt. De professionals in de eerstelijn voelen zich door deze werkwijze ontlast omdat de buurtteammedewerker de hulp vaak kan overnemen. Men werkt echt als een team samen.

Meer weten?

Lees hier de eindrapportage van dit experiment: Download Eindrapportage geldstress Carnegiedreef.

Interessant voor jouw praktijk of wijk?

Wilt u ook in uw praktijk of wijk investeren in een betere samenwerking van de zorg? Het FAM en Raedelijn werken hierin samen. Er zijn middelen beschikbaar voor procesbegeleiding en uren voor de praktijk. Neem dan contact op met onze fondsco├Ârdinator, Jeanet Bouw, via fondscoordinator@fondsam.nl.