Gebruik Tolkentelefoon

Sinds 1 mei is een vergoeding van de tolkentelefoon voor asielzoekers beschikbaar waar huisartsen gebruik van kunnen maken. Het betreft een (tijdelijke) subsidieregeling van VWS en er gelden strikte voorwaarden.

Voorwaarden

Op gebruik te maken van de VWS subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor statushouders die ná 1 juli 2016 een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen;
  • En als zij nog niet langer dan 6 maanden bij uw praktijk staan ingeschreven;
  • En mag gedurende 6 maanden vanaf het moment van inschrijving worden gebruikt.
  • Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de inzet van de tolk vergoed.

De regeling wordt uitgevoerd door TVcN. Bekijk de website van TVcN voor meer informatie.

UFA Tolkentelefoon regeling

Voor de patienten die niet aan alle voorwaarden voldoen kan gebruik gemaakt worden van de UFA regeling en dient de UFA code gebruikt te worden bij de aanvraag van de tolkentelefoon zodat de kosten worden vergoed. Meer over deze regeling vindt u in de UFA Tolkentelefooninstructie.

FAM tolkentelefoon