Gezondheidsachterstanden in Amersfoort

Hoe kunnen we de zorg toegankelijker maken voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Waar kunnen laaggeletterden mensen terecht om hun taalvaardigheid te verbeteren? En hoe werken zorg- en welzijnpartners in de wijk hierin effectief samen om gezondheidsachterstanden tegen te gaan?

Lees het verslag van de Netwerkbijeenkomst Gezondheidsachterstanden.