Jaarverslag UFA 2016

Waar heeft UFA zich het afgelopen jaar voor ingezet en wat zijn de plannen voor de komende jaren? Lees het in het jaarverslag 2016 en het UFA beleidsplan. 

Bekijk het UFA jaarverslag 2016.

Bekijk ons Strategie en Beleidsplan 2016-2020.

Meer informatie

Wilt u meer weten naar aanleiding van het jaarverslag of het beleidsplan? Neem dan contact met ons op via ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.