Kijksluiter – een alternatief hulpmiddel

“Laaggeletterden schamen zich voor hun achterstand en laten dit ook niet zien’’ vertelt een apothekersassistente die mee werkte aan het onderzoek van de HU naar de Kijksluiter. Student Rafiq onderzocht hoe de Kijksluiter het meest effectief gebruikt kan worden bij de (achterstands)patiënten van apotheek Orion en wat de apothekersassistenten en patiënten ervaren bij de eerste-uitgiftegesprekken in combinatie met de Kijksluiter.

De Kijksluiter

Met behulp van de Kijksluiter wil Stichting Zorganimaties de geneesmiddelenvoorlichting door de apotheek ondersteunen, en vooral laagdrempelig en begrijpelijk maken. Kijksluiter is een digitale videotheek van ruim 1200 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie van de bijsluiter in een begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. De Kijksluiter is als het ware een verlengstuk van de bijsluiter, maar geen vervanging ervan.

Resultaten

Apothekersassistenten zijn van mening dat de eerste-uitgiftegesprekken lastig te begrijpen zijn voor laaggeletterde patiënten. De meest
voorkomende problemen tijdens de eerste uitgiftegesprekken waren tijdsgebrek, taal en onbegrip van het medicijn.

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat de apothekersassistenten en patiënten voornamelijk te maken hebben met taalbarrière, begrip en tijdsgebrek tijdens de eerste-uitgiftegesprekken. Zowel de apothekersassistenten als de patiënten zien de Kijksluiter als een alternatief hulpmiddel om vooral de problemen met taal en begrip van het medicijn op te lossen. Daarnaast wordt de Kijksluiter het meest effectief ingezet door een link te sturen naar de patiënt met behulp van een email.

Kijksluiter in de huisartsenpraktijk

Gekeken is of inzet van de Kijksluiter voor huisarts of POH mogelijk is. Uit het onderzoek blijkt dat dit op dit moment nog niet goed in de werkwijze van de praktijk past. Dit wordt wel verder opgepakt door Kijksluiter.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Bekijk het volledige verslag.