Kijksluiter – Extra service voor de patiënt

“De Kijksluiter helpt onze patiënten. Vooral bij patiëntenmet een taalbarriere zijn de animaties in de eigen taal een uitkomst”, vertelt Mark Slager, apotheker bij Apotheek Orion in Amersfoort. Zijn praktijk heeft samen met een aantal huisartsen in de regio de optie Kijksluiter toegevoegd aan de patiëntenomgeving en de Uw Zorg online app van Pharmeon. Voor elke patiënt staat dan automatisch bij elk voorschrift de juiste Kijksluiter klaar op maat van geslacht, leeftijd en indicatie. Hiermee kunt u de belangrijkste informatie van 5000 bijsluiters in spreektaal als video laagdrempelig toegankelijk maken (in Nederlands, Engels, Turks en Arabisch). De kosten voor deze applicatie zijn vergoed door FAM. Mark Slager vertelt enthousiast over zijn ervaring met de Kijksluiter.

Kijksluiter helpt onze patiënten

Mark: “In het wijk waar wij zitten, Schothorst, is werken met bijsluiters een echt ‘drama’ Om de patiënten meer te kunnen ondersteunen leken de animaties van Kijksluiter ons een goede optie. Ongeveer drie jaar geleden zijn we begonnen met het testen van de meerwaarde voor onze patiënten. Onder meer door het afnemen van interviews door een student bij de patiënten. Als snel bleek het te voorzien in een behoefte en toen zijn we aan de slag gegaan met de implementatie.”

Implementatie

“Het implementeren van de Kijksluiter hebben we echt stap voor stap gedaan. Ook hebben we steeds gekeken hoe we de informatie zo specifiek mogelijk aan de patiënten aan kunnen bieden. Inmiddels kunnen we direct een filmpje aan de patiënt sturen  over de desbetreffende medicatie. Maar we zijn er nog niet. We zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken hoe de filmpjes korter gemaakt kunnen worden voor de patiënt.”

FAM - Kijksluiter – Extra service

Extra service

“Ondanks dat sommige Kijksluiter filmpjes soms wat lang zijn, voorzien zij zeker in een behoefte. De filmpjes zijn duidelijk en veel beter en handiger dan een uitgebreide bijsluiter met hele kleine lettertjes. Vooral bij patiënten met een taalbarrière zijn de animaties in de eigen taal een uitkomst. De Kijksluiter is echt een extra service voor de patiënten. Als apotheker wil je natuurlijk de patiënten zo goed mogelijk helpen om de medicatie juist in te nemen. De Kijksluiter helpt hier bij. Natuurlijk heb je daarnaast ook altijd de terugvraagmethode en het ‘kijk naar de patiënt in plaats van het recept’.”

Voor iedereen makkelijker

“De Kijksluiter is zeker aan te bevelen voor andere praktijken! Het is wel iets wat je echt moet implementeren in je dagelijkse proces. Alleen dan werkt het. Uiteindelijk is de Kijksluiter voor iedereen makkelijker: voor de patiënt en de zorgverlener”, besluit Mark Slager.

Interesse?

Wilt u meer weten over de Kijksluiter? Bekijk dan de website. Heeft u interesse in ondersteuning van UFA bij dit project? Neem contact op met fondscoördinator Sonia Jennings, fondscoordinator@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.