Lean in Oog en Al

“Met Lean kun je tot in de kern van een probleem komen om vervolgens naar de oplossing te werken.” vertelt Wietze Eizenga, huisarts bij Gezondheidscentrum Oog in Al. Met de hele praktijk hebben zij, met financiële ondersteuning van UFA, een Lean traject gevolgd.

Het Lean traject
Wietze: “We hebben met een externe begeleider het Lean-traject in de praktijk vorm gegeven. In een gezamenlijke bijeenkomst van enkele uren met alle praktijkmedewerkers zijn de beginselen van Lean uitgelegd.
Daarna is de begeleider regelmatig terug geweest in de praktijk om afspraken te maken en de voortgang te monitoren.”

“We hadden 3 trajecten:
– no show, en hoe daarmee om te gaan
– uitslagen logistiek, wie geeft door, huisarts of assistente
– hoe kunnen we de druk op de agenda verminderen”

Tot de kern van het probleem komen!
Wietze “Het waren interessante trajecten. Duidelijk werd wel dat veranderingen tijd kosten. Niets is even snel op te lossen in een praktijk met 25 medewerkers. Daarnaast is Lean is een continue proces. We hebben daarom afgesproken de werkafspraken elke twee tot drie jaar onder de loep te nemen en te kijken of het nog up-to-date of zinvol is. Het idee om werkprocessen te versimpelen en kortere lijnen te krijgen, is alleen mogelijk bij goede werkafspraken waar iedereen achter staat. Wel werd duidelijk dat verschillende werkwijzen of methodes geen obstakels hoeven zijn om een oplossing te vinden. Mijn conclusie: met LEAN kun je tot in de kern van een probleem komen om vervolgens naar de oplossing te werken.”

Tips
Tenslotte twee tips van Wietze: “Lean werkt alleen als je volledig alle processen LEAN gaat doen. Het is echter niet een methode die iedereen prettig vind dus verdiep je eerst in wat een LEAN praktijk inhoudt voordat je je erin stort!”

Wat is Lean werken in de huisartsenpraktijk?
Lean werken helpt u te richten op hoofdzaken in uw praktijkvoering: wat voegt écht waarde toe? Het gaat om procesverbetering als normaal onderdeel van het werk, waarbij elke medewerker verantwoordelijk is voor het eigen handelen. Gevolg? Meer uitdaging, plezier en productiviteit.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit traject of wilt u ook het Lean principe toepassen in uw praktijk? Neem dan contact op met ons via fondscoordinator@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.