Nieuw bestuurslid – Annet Bolsenbroek

Sinds dit jaar versterkt Annet Bolsenbroek het UFA bestuur. Zij stelt zich graag aan u voor. Annet: “Als strategisch adviseur gemeenten bij Zilveren Kruis werk ik samen met gemeenten aan de ontwikkeling van goede zorg dichtbij. Goede zorg komt tot stand door sterke samenwerking op allerlei niveaus: tussen cliënt/patiënt, mantelzorger en zorgprofessional. En zeker ook tussen zorgaanbieder, gemeente en zorgverzekeraar. In mijn functie combineer ik deze perspectieven over de financiële domeinen heen en draag zo mijn steentje bij aan een goede samenwerking. Ook binnen de UFA is het één van mijn doelen om met het maatschappelijk veld samenwerkingsvraagstukken in achterstandspraktijken aan te pakken.”