Nieuw bestuurslid – Jetty Kok

Jetty Kok versterkt het FAM bestuur vanuit Zilveren Kruis. Zij volgt hiermee Gerald Zwiggelaar op in het FAM bestuur. Jetty stelt zich graag aan u voor.

Jetty: “Samen met regio-organisaties van huisartsen én huisartsen zelf zet ik mij als inkoper bij Zilveren Kruis in voor het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede huisartsenzorg voor iedereen. In achterstandswijken, waar veel mensen wonen met een minder goede gezondheid, is deze uitdaging extra groot. Het werken in deze wijken is immers complex en dat vraagt veel van huisartsenpraktijken. Daarom is het van belang dat huisartsenpraktijken in deze wijken voldoende aandacht en ondersteuning krijgen, om uiteindelijk bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in de wijk. Het FAM faciliteert waardevolle projecten die het werk van huisartsenpraktijken in achterstandswijken verlichten. Zo blijft de huisartsenzorg toegankelijkheid voor iedereen. Daar draag ik graag aan bij.”