Vergoeding Coaching en Intervisie voor huisartsen

Heeft u als huisarts vaak het gevoel dat u achter de feiten aanloopt? Heeft u regelmatig het idee dat u de dingen anders en beter zou moeten organiseren maar komt u er niet aan toe? Gaat er meer energie naar ‘to-do’ dan naar ‘er toe doen’? Wilt u inzicht in hoe werkplezier weer belangrijk(er) kan worden? FAM vergoedt vanaf nu Coaching en Intervisie voor huisartsen in de achterstandswijken. Dit is een initiatief dat in Amsterdam door het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) is gestart en door artsen zeer wordt gewaardeerd.

Hoge werkdruk

Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat het werk van huisartsen in meerdere opzichten complexer is geworden en de werkdruk vaak als hoog wordt ervaren. FAM wil huisartsen die hun werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen door middel van vergoeding van coaching en intervisie. Met werkdruk bedoelen we de dingen die u als huisarts zélf kunt veranderen.

FAM

Coaches

U kunt ervoor kiezen om individuele coaching of groepsintervisie aan te gaan met ervaren coaches in de zorg.  Er zijn bestaande netwerken voor coaches voor medici, zoals:

U kunt zelf contact opnemen met een coach van uw keuze en een afspraak plannen. In een eerste gesprek kijken jullie of het klikt en wordt besproken wat de wensen zijn. Mocht u zelf een gecertificeerde coach op het oog hebben dan kan dat ook via FAM vergoed worden.

Vergoeding aanvragen

Wilt u vergoeding aanvragen voor coaching of intervisie en bent u een ★★/★★★/★★★★ praktijk? Stuur dan een e-mail met uw naam en de naam van de coach. Er worden maximaal 9 sessies van maximaal  € 100,- (incl. btw) vergoed.