Nieuwe postcode-indeling “opslag”-wijken

Op verzoek van de Achterstandsfondsen heeft de NZa een update gemaakt van de opslag-postcodes. De oude lijst dateerde uit 2012. Behalve een aanpassing aan nieuwe situaties (er is veel gesloopt en nieuw gebouwd in de achterstandswijken), worden er (na onze intensieve lobby) ook méér patiënten geïncludeerd: nu 1.5000.000 (ongeveer 9% van de bevolking), voorheen 900.000 (5%). Ook is op ons verzoek de factor ‘Omgevingsadressendichtheid’ verdwenen bij de bepaling welke postcodes geselecteerd moeten worden; er is nu rekening gehouden met 3 factoren: 1) inkomen 2) werkloosheid 3) percentage NWA/MOE (niet-westerse allochtonen, middel-oost Europeanen). Tenslotte zijn de postcodes nu gemarkeerd op postcode-6 niveau (4 cijfers+2 letters) en niet meer op postcode-5, een precisering dus.

Gevolgen voor de provincie Utrecht

Dit heeft wel aanzienlijke gevolgen voor Utrecht, Amersfoort en de gehele provincie. In Utrecht-stad is er een verschuiving vanuit de traditionele achterstandswijken (Overvecht, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland, Hoograven) naar wijken als Lombok, Halve Maan (bij Oog in Al) en Lunetten. In de provincie zijn nu veel plaatsen bijgekomen: Zeist, Nieuwegein, Soest, etc. Als UFA moeten we komend jaar het hele gebied van de Kring-Midden Nederland bedienen.

Nieuwe postcode-indeling

Consequenties

De begroting van UFA blijft gelijk. Dit betekent dat we ons geld over méér huisartsen zullen moeten verdelen. We weten nog niet goed wat de consequenties hiervan zijn. Ook de sterrenstatus die wij hanteren gaat veranderen. De komende maanden gaan we ons beraden over deze nieuwe situatie; tot die tijd verandert er niets – de sterrenstatus van elke praktijk berekenen we aan de hand van de cijfers per 1 januari.