Overgangsregeling herijking postcodes

Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. U kunt zich hiervoor melden bij de NZa via het algemene nummer of via het algemene e-mailadres. U moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. Deze overgangsregeling geldt voor een jaar.