Project: Maak de praktijk toegankelijker voor laaggeletterden

Een op de tien  Nederlanders is laaggeletterd. Een nog hoger percentage heeft lage gezondheidsvaardigheden. Lijkt het u leuk om de praktijk waar u werkt meer af te stemmen op laaggeletterde patienten? Dan is het FAM Laaggeletterdheid project geschikt! Deze verbeterslag hoeft niet veel tijd te kosten. 

FAM project Laaggeletterdheid

Samen met u kunnen we kijken welke onderdelen van het Laageletterdheid project bij jullie praktijk passen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een gezamenlijke start te maken met een interactieve presentatie. Deze presentatie gaat over het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Vervolgens kunnen er dan een of twee praktische hulpmiddelen geïmplementeerd worden. Deze hulpmiddelen bevinden zich in een Taalbox en wordt door een UFA medewerker in de praktijk toegelicht. U kunt hierbij denken aan tips voor een duidelijke folder, bewegwijzering of duidelijke glucose dagcurves. Praktijken die het project gedaan hebben vonden het een leuk onderdeel om met een laaggeletterde patient door de praktijk te lopen om te kijken welke dingen anders konden. Ook is het mogelijk om met een groep van ongeveer 15 mensen de geaccrediteerde training: Communiceren met laaggeletterden van Pharos te volgen. Het project wordt begeleid door een huisarts met ervaring uit de praktijk en voorbeelden uit andere praktijken.

FAM Laaggeletterdheid

Je helpt patienten er echt mee!

Huisarts Suzanne van der Els begeleidt praktijken bij het Laaggeletterdheid project en vertelt enthousiast: “De praktijken waar ik het project tot nu toe begeleid heb deden mee omdat ze zich bewust waren van de grote groep patienten die op op dit moment niet goed bereikt worden doordat niet alles goed begrepen wordt. Het is een leuk project om te begeleiden omdat je samenwerkt met andere medewerkers uit de praktijk, en soms ook met de apotheek en andere paramedische zorg, om de zorg te verbeteren. Door dit project is er meer begrip voor laaggeletterde patienten en dat zorgt voor minder irritatie bij medewerkers en ook bij patienten. De patienten voelen zich beter geholpen. Niet alleen laaggeletterden, voor iedereen is meer duidelijkheid fijner. Waarom zouden andere praktijken hier ook gebruik van moeten maken? Het hoeft niet veel tijd te kosten, het is leuk en je helpt patienten er echt mee!”

Laaggeletterdheid in het Soesterkwartier

Marij de Haan, huisarts bij Huisartsen Soesterkwartier, heeft aan het UFA project deelgenomen en vertelt haar ervaringen: “In 2017 werd gestart met het project ‘Laaggeletterdheid in de praktijk’ omdat wij merkten dat dit een onderbelicht onderwerp is en wellicht speelde in onze populatie. Het lijkt van belang in het leveren van adequate huisartsenzorg. Voor de hele praktijk ging het project van start met een leuke nascholing, waarbij iedereen betrokken raakte bij het onderwerp laaggeletterdheid. Er werd een werkgroep Laaggeletterdheid samengesteld met een doktersassistente, POH en een huisarts om de praktijk- en consultvoering te verbeteren op dit gebied. De website werd bewust nagelopen op overzichtelijkheid. De briefjes die bij het urineonderzoek worden ingevuld door patienten en de inschrijfformulieren voor de praktijk werden aangepast. In de consultvoering wordt nu vaker beeldmateriaal gebruikt voor uitleg aan de patient. Met patienten wordt nu vaker expliciet gemaakt of zij laaggeletterd zijn en het wordt opgenomen in het dossier. Het bleek al snel dat het aantal van de betreffende icpc-code inderdaad toenam. Bovendien werd de bewegwijzering in de praktijk visueel gemaakt. In de toekomst willen we ten minste jaarlijks het onderwerp in het team bespreekbaar maken zodat we niet vergeten hoe belangrijk het is om in communicatie aan te sluiten bij de patiënt. Bewustwording van het onderwerp en dat bespreekbaar maken zijn waardevol gebleken. Het leidt tot zorg op maat!”

FAM Laaggeletterdheid in het Soesterkwartier