Samenwerken in de wijk als één team bij vragen rondom geldstress

Geldstress en gezondheidsproblemen gaan hand in hand. Wilt u in de praktijk aan de slag met dit urgente onderwerp? Dit jaar is er ruimte voor vier praktijken in Midden-Nederland om als gezondheidscentrum hieraan te werken. U krijgt de projecttijd vergoed vanuit het FAM, ook is er projectondersteuning vanuit de projectgroep en worden er diverse training gegeven over geldstress.

Geldstress en gezondheidsproblemen

Het bespreekbaar maken van geldstress door de eerstelijns professional draagt bij aan gezondheid. Chronische stress heeft via de hormoonhuishouding invloed op hart- en vaatziekten, diabetes, cognitieve achteruitgang, mentale gezondheid en het afweersysteem. Een inwoner die financieel moeilijk kan rondkomen loopt hierdoor meer gezondheidsrisico’s. In de eerste lijn komt er steeds meer aandacht voor de relatie van geldstress en gezondheidsproblemen. 

Samenwerking is de basis

In verschillende gezondheidscentra wordt nu gewerkt aan verbetering van de samenwerking tussen het medische domein en het sociaal domein rond geldstress. Dit vergt een nauwkeurige afstemming. Want juist in de samenwerking van medisch en sociaal domein kan de juiste vraag op de juiste plek terechtkomen. Een gezamenlijke visie op positieve gezondheid en modellen als het 4D model en Welzijn op Recept helpen hierbij. Samen met Raedelijn kunnen we ondersteunen in praktijken en wijken om deze samenwerking te versterken. Er zijn daarvoor goede voorbeelden, trainingen e-learnings en materialen beschikbaar.

Meer informatie

Doe mee als gezondheidscentrum! Neem dan contact op met onze fondscoördinator, Jeanet Bouw, via fondscoordinator@fondsam.nl, voor vragen of om jouw praktijk of centrum aan te melden. Bekijk ook deze flyer.