Spreekuur Vrouwelijke genitale verminking

Sinds januari 2018 heeft de GGD regio Utrecht een (gratis) spreekuur voor vrouwen met VGV (besnijdenis). In de provincie Utrecht wonen zo’n 20.000 vrouwen, die komen uit landen waar het regulier is, dat vrouwen besneden worden. Het gaat om landen als Somalië, Eritrea, Ethiopië, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte. De vrouwen hebben vaak lichamelijke en psychische klachten, maar zijn zich niet altijd bewust dat de klachten verband houden met de besnijdenis. Vanuit preventie en om de gezondheid van deze vrouwen te verbeteren, is er het  spreekuur VGV.

Spreekuur VGV

Er zijn twee verpleegkundigen, die op afspraak gesprekken voeren met de vrouwen. Eén van de verpleegkundigen is afkomstig uit Somalië en heeft veel kennis van de traditie. In de gesprekken kunnen de vrouwen hun vragen of gezondheidsklachten voorleggen, die mogelijk verband houden met het feit dat zij besneden zijn.

U kunt vrouwen verwijzen naar het spreekuur en zo nodig zullen de verpleegkundigen met u overleggen over een mogelijke verwijzing voor vervolghulp. De GGD heeft een poster ontwikkeld, die u in de praktijk kunt ophangen of op uw wacht kamer scherm kunt plaatsen (bekijk de poster).

FAM - genitale verminking

Workshop Vrouwelijke genitale verminking/ meisjesbesnijdenis

Op 14 november organiseert de Werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsenzorg Midden Nederland een bijscholing over dit onderwerp voor u als huisarts en praktijkondersteuners. Meer informatie vindt u hierover de in de uitnodiging voor de workshop Vrouwelijke genitale verminking – meisjesbesnijdenis. U kunt nog inschrijven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over VGV? Neem dan contact op met Marja van Rooijen, projectleider spreekuur VGV bij de GGD regio Utrecht, MBouman@ggdru.nl of T 030 – 850 7323.