Studiereis 2017: inspiratie opgedaan in Nijmegen, Oostelijk Zuid-Limburg en Leuven

FAM studiereis 2017

In september 2017 zijn, op uitnodiging van UFA, een aantal huisartsen uit Utrechtse achterstandswijken, POH’s, GEZ-coördinatoren, buurtteam-medewerkers en beleidsmakers van gemeente op inspiratie reis naar een drietal plekken geweest waar we de zorg aan patiënten in achterstandssituaties hebben bekeken.

De bezochte projecten zijn:

  • Nijmegen: nachtopvang NunN , Straatdokters en wijkagent “zorgmijders”
  • Nijmegen: huisartsenpraktijk in Dukenburg
  • Nijmegen: samenwerking zorg en welzijn in Hatert
  • Kerkrade: wijkcentrum Kerkrade-West (oa fietsenwinkel Re-cycle, moestuin D’r Jemuus Jaad, gemeenschapshuis De Auw Noëedkirch)
  • Hoensbroek: buurtwoonkamer Tant’Emma
  • Maastricht/Heuvelland: Blauwe GGZ-Zorg
  • Leuven: Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt

De deelnemers hebben ieder een verslagje gemaakt en dat is samengevoegd tot een document waarin mooi vanuit ieders – verschillende – standpunten is weergegeven wat de opbrengst van de reis is geweest.

Klik hier voor het Verslag Studiereis 2017  (PDF, 4 Mb)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze studiereis of heeft u tips voor een volgende studiereis? Stuur dan een bericht naar  voorzitter@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.