Studiereis UFA 2016 – Bron van inspiratie

Met een groep van verschillende disciplines in de zorg in achterstandswijken in Utrecht (huisartsen, POH-GGZ, buurtteam, gemeente, verzekeraar) zijn we op studiereis geweest naar Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Er is enorm veel informatie opgedaan en inspiratie voor eigen werk en praktijk. Ook waren er leuke discussies over hoe we zaken in de Utrechtse praktijk kunnen overnemen. 

Verslag UFA Studiereis

Lees het inspirerende verslag van de deelnemers.

Aandachtspunten en acties UFA

Specifieke aandachtspunten en acties die we naar aanleiding van de reis als UFA willen oppakken zijn:

  • Wijksafari’s: In de wijk met de huisartsen tussen de middag een fietsrondje maken om inzicht te krijgen en voorbeelden te zien van aanvullende en informele zorgaanbod en welzijnsactiviteiten
  • Verbinding sociale domein: In het verlengde van bovenstaande is de grote take home message: Huisarts en Welzijn/gemeente moeten elkaar actief opzoeken en op persoonlijk niveau de contacten onderhouden. UFA zou hierin een rol kunnen spelen door kleine wijkgerichte bijeenkomsten te organiseren om de contacten te laten verstevigen.
  • Allochtone migrante demente oudere: Uit de presentatie van Jos van Campen is duidelijk geworden dat naast de ouder wordende mensen wij in de achterstandswijken een bijkomende uitdaging gaan krijgen, namenlijk de dementerende allochtone migrante oudere. Procentueel hebben de allochtone ouderen blijkbaar een hoger risico op dementie. Hier spelen weer hele andere vraagstukken rondom cultuur, herkenbaarheid, etc. Tijdig een workshop, nascholing of iets dergelijks organiseren zodat dit aangeboden kan worden lijkt een meerwaarde vanuit UFA.
  • Beweeg op Recept / Welzijn op Recept

Uiteraard houden wij u op de hoogte van onze acties via de nieuwsbrief.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de studiereis of u alvast vrijblijvend aanmelden voor de UFA Studiereis 2017? Stuur dan een bericht naar ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.