U-polis: de nieuwe polis van de gemeente Utrecht voor minima

Na een nieuwe aanbestedingsronde gaat de minima-polis van de gemeente Utrecht over van Zilveren Kruis naar Zorg en Zekerheid. De minimapolis is er voor iedereen die een inkomen van max 125% van het sociaal minimum heeft (dus iedereen met alleen AOW of een bijstandsuitkering). Het is hetzelfde criterium als de U-pas, bezit van de U-pas is niet verplicht maar vergemakkelijkt wel enorm het aanvraagproces. De polis heeft nu ook de naam: U-polis.

Varianten

Er komen varianten op de polis: een Standaard en een Top-polis. In beide zit fysiotherapie (9 resp 20 niet-chronisch + 20 chronisch), tandheelkunde, anticonceptie, en in de Top-polis vergoeding voor de eigen bijdrage van Thuiszorg. Ook is bij de Top-polis het eigen risico “meeverzekerd” en kan éénmalig totale gebitssanering plaatsvinden.

Helaas zijn momenteel (31 oktober) de premies nog niet bekend, dus in hoeverre dit een aantrekkelijke polis is, weten we nog niet.

Overstappen

Wel moet iedereen actief zich overschrijven van Zilveren Kruis naar Zorg en Zekerheid. Als mensen niets doen, worden mensen door Zilveren Kruis op de meest op oude lijkende Zilveren Kruis-polis gezet. Om de overstap te vergemakkelijken komen er spreekuren in Overvecht, Ondiep, Kanaleneiland, Hoograven/Lunetten en Leidsche Rijn. Op de website gezondverzekerd.nl komt binnenkort meer relevante informatie over de polis en de wijze van overstappen te staan.

Verder wordt in februari 2018 een bijeenkomst van gemeente en Zorg en Zekerheid met zorgaanbieders georganiseerd over preventie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de U-polis? Bekijk dan de informatie van de gemeente Utrecht hierover deze is hier te vinden.