Van de voorzitter een kerstgroet en warme wensen voor 2017

Ik weet niet of u ook gekeken heeft naar de serie ‘Schuldig’ die de afgelopen weken op de TV te zien was, maar daarin kwam heel veel problematiek samen die u en ik in onze praktijk dagelijks zien. Liefdevol en met respect gefilmd gaf het een inkijk in de levens van een aantal gezinnen met veel armoede, maar waarin toch ook levenslust en hoop niet ontbraken. De wirwar aan oorzaken en de niet minder chaotische sociaal-maatschappelijke hulpverlening gaf mij veel herkenning en daardoor het gevoel dat ik en mijn collega’s op de praktijk niet als enige aan het zwemmen zijn in onze dagelijkse zorg.¬†En ook dat met relatief simpele ingrepen je deze mensen een duw in de goede richting kunt geven, vaak veel meer voor de hand liggend dan zij en jij denken, en waarmee ze voor kortere of langere tijd vooruit kunnen. Als dokter of andere medewerker in de huisartsenpraktijk beteken je heel veel voor deze mensen en ik vind het persoonlijk een eer om, door toeval zelf gezegend met een goed stel hersens, een goede opleiding en een goed team om me heen, deze betekenis voor deze mensen te kunnen bieden.

FAM Dennis

Dennis – uit de serie Schuldig

Digitale proost

Ons team van FAM wil u ook in 2017 hierbij helpen en ondersteunen en het zwem-gevoel bij u proberen te verminderen. In 2016 hebben we veel projecten gestart, in 2017 staat nog veel meer op de rol. Ik ben blij u hiermee te mogen helpen en breng hierbij een digitale proost op uw en uw naasten geluk, welzijn en gezondheid in 2017!

Berthon Rikken
voorzitter UFA