Vergoeding Uurgesprek

Voor achterstandspraktijken financiert FAM de mogelijkheid om als huisarts met een patiënten keer per jaar een gesprek te voeren. In dit gesprek worden alle medische en niet-medische aspecten besproken die het afgelopen jaar gepasseerd zijn, maar vooral die het komende jaar kunnen gaan spelen. 

Aan het eind van het gesprek heeft u het hele beeld van de patient weer compleet en zijn het dossier, de medicatie en de lijst met de belangrijkste personen compleet.

Voorwaarden

De voorwaarden en de manier waarop u het uurgesprek kunt declareren kunt u hier vinden.

FAM - uurgesprek