Wijksafari Utrecht Zuid

“Met elkaar op de fiets en dan ook nog de andere hulpverlening leren kennen, vind ik echt heel nuttig!”, vertelt een van de enthousiaste deelnemers aan de Wijksafari op 5 juni. Yvonne Pijnacker, GES coördinator Utrecht Zuid, heeft de wijksafari georganiseerd met ondersteuning van UFA: “We zijn met een aantal eerstelijnszorgverleners uit de wijk op lunch/fietssafari geweest en hebben een aantal zorgverlenende instantie in Utrecht Zuid bezocht.” Yvonne geeft een korte samenvatting van de ervaringen. 

Musketon

Bij het Musketon werden we ontvangen door Dick Haaksman, de sociaal makelaar van Lunetten. Hij heeft ons meegenomen naar de volgende activiteiten die op dat moment in de Musketon waren:

  • De voedselbank, waar wekelijks op dinsdag aan zo’n 35 gezinnen uit Lunetten een voedselpakket verstrekt wordt.
  • Een voorstel voor mantelzorgers in de grote theaterzaal, georganiseerd door vrijwilligersorganisatie in Lunetten.
  • Fitlunetten, de sportzaal op de eerste verdieping, waar flink getraind werd op verzoek onder begeleiding van een sportinstructeur of zelf lekker bewegen op de toestellen.

Voor meer informatie over activiteiten in de Musketon bekijk: www. demusketon.nl of voor activiteiten van de vrijwilligers organisatie in de wijk: www.lunettenwilwel.nl

Een reactie van een van de deelnemers: “De Musketon is het “Klokhuis” van de wijk Lunetten! Wat wordt daar veel georganiseerd en je kunt er ook met je eigen initiatieven terecht. Er is voldoende variatie, veel en leuke ruimtes ( bijvoorbeeld een theaterzaal) en ondersteuning. In Lunetten (de Muskaton) hoef je, je  kortom niet te vervelen!”

FAM Wijksafari

Enik Recovery College

Gevestigd in het pand waar voorheen het Leger des Heils gevestigd was, is nu het Enik Recovery College. Het pand is door vrijwilligers helemaal opgeknapt en ziet er fris, schoon en vrolijk uit. Enik is een plek waar psychisch kwetsbaren bij elkaar komen om van elkaar te leren en sterker te zijn in de maatschappij. Het college wordt geleid door vrijwilligers die als ervaringsdeskundige hun expertise inzetten. Het motto is: ‘We zijn samen mens’. Het deelnemen aan het aanbod van Enik is gratis, er is ook geen zorgindicatie nodig. Voor meer informatie: www.enikrecoverycollege.nl.

FAM Wijksafari

De Wilg

De Wilg ondersteunt mensen met een beperking, verstandelijk / psychisch, in het (weer) actief meedoen in de maatschappij. Zij zijn gevestigd in het pand van De ARM, kringloopcentrum. De Wilg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking huiskameractiviteiten, gezellig bij elkaar zijn en ervaringen uitwisselen. Voor meer informatie over De Wilg:  www.dewilg.nl.

Een van de deelnemers: “Ik ben bij Enik en bij de Wilg/kringloop geweest. Van beide locaties wist ik het bestaan niet (kringloop wel maar niet het welzijnsstukje). Ik heb al iemand naar Enik verwezen, vond het een erg leuke toevoeging.”

FAM Wijksafari

Eigen regie en gezondheid in de wijk

Een deelnemer besluit: “De bezochte organisaties kunnen heel helpend zijn voor het versterken en behouden van de eigen regie en gezondheid van de bewoners in de wijk!”

Een wijksafari in uw wijk?

Bent u geïnspireerd geraakt om ook een Wijksafari te organiseren? Dan helpen wij daar graag bij. Neem contact op met Sonia Jennings, fondscoordinator@utrechtsfondsachterstandswijken.nl. UFA gaat in de loop van dit jaar de UFA praktijken ook zelf actief benaderen en aanbieden om een Wijksafari helpen op te zetten.