Positieve ervaringen uurgesprek

Het aantal uurgesprekken in de regio neemt toe en de ervaringen zijn overduidelijk positief. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van Falco de Graaf, student geneeskunde. Heeft u al gebruik gemaakt van de FAM financiële vergoeding voor het uurgesprek? Bekijk de positieve resultaten en ga aan de slag!

Het uurgesprek

De huidige huisarts-financiering betaalt enkel consulten van meer of minder dan 20 minuten. Voor complexe patiënten kan het wenselijk zijn éénmalig een (goed voorbereid) langer gesprek aan te gaan waarbij alle sociaal-medische componenten besproken worden. Zodat volgende consulten effectiever verlopen. Het doel van het uurgesprek is om in een consult van maximaal één uur (één keer per jaar) met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren, te bespreken en bij te sturen die een rol gaan spelen. Op deze manier kunnen de volgende consulten korter of minder vaak plaatsvinden.

FAM - uurgesprek

Uurgesprek complexe patienten

Falco de Graaf, student geneeskunde, heeft een onderzoek gedaan naar aanleiding van het eerste jaar Uurgesprek. Hij heeft de data bekeken en interviews afgenomen met diverse huisartsen. De conclusies uit zijn onderzoek zijn bemoedigend:

 • De ervaringen met het uurgesprek zijn overduidelijk positief.
 • Met name tijd vinden in het drukke schema vormt een obstakel, wat helpt is het voorruit te plannen en plannen
  wanneer er meerdere collega’s zijn.
 • Eén praktijk (Lichtenberch) wil proberen een vaste waarnemer in te huren voor de reguliere spreekuren en zodat de huisarts een halve dag uurgesprekken doet.
 • Het is moeilijk aan te geven welke patiënten er nu voor het uurgesprek geschikt zijn / gekozen worden. Wel is er een
  overeenstemming in het idee wat nu ‘complexe patiënten’ zijn waarbij zo’n uurgesprekken zinvol wordt geacht.
 • De voorbereiding vindt men overwegend positief, want je hebt krijgt het allemaal op een rijtje en kijkt breder.
 • Het 4D model wordt door de meesten gebruikt en als een goed hulpmiddel gezien.
 • Betrokken hulpverleners bij het uurgesprek uitnodigen is een toegevoegde waarde.
 • Sommige huisartsen wisten pas recent van het uurgesprek af, anderen vergaten het nogal eens. Mogelijk zou
  hen vaker hieraan herinneren erbij helpen dat er gebruik van wordt gemaakt en het niet in de vergetelheid raakt.
 • Declaratie van het uurgesprek vindt men nogal een omslachtige verantwoording die tijd kost.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Bekijk het gehele rapport.

Vergoeding Uurgesprek

FAM vergoedt het uurgesprek voor achterstandspraktijken.  Lees hier meer over de voorwaarden en vergoeding.

Meer informatie?

Lees ook de enthousiaste ervaringen met het uurgesprek van andere huisartsen.