Slaapstraat werkt!

Slechts één op de zeven mensen met slaapproblemen komt hiermee naar de huisarts. Maar hoe gaat u hier als huisarts mee om? Slaapstraat biedt uitkomst! Dit project is, met ondersteuning van FAM, geschikt gemaakt voor laaggeletterden en dus ook goed inzetbaar in achterstandspraktijken. Wij spraken Stéphanie van Emmerik, projectleider Slaapstraat, over wat het project heeft gebracht en hoe u als praktijk ook deel kan nemen.

Stéphanie van Emmerik, projectleider Slaapstraat

Hoe is Slaapstraat ontstaan?

Stéphanie: “Het plan voor Slaapstraat ontstond op initiatief van verschillende Utrechtse zorgverleners. Er is vervolgens een pilot in Utrecht van start gegaan. Ten behoeve van een onderzoek naar de effectiviteit van Slaapstraat door VU en UvA is het project landelijk uitgerold. Het onderzoek liet zien dat het zorgprogramma effectief is, maar dat de hulpmiddelen nog niet voldoende geschikt waren voor laaggeletterden. Huisarts Bart van Pinxteren, gezondheidscentrum Oog in Al, vroeg het FAM financieel te ondersteunen om de Slaapstraat geschikter te maken voor laaggeletterden.”

Wat houdt Slaapstraat precies in?

“Slaapstraat is een zorgprogramma dat huisartsen faciliteert bij de aanpak van slaapproblemen. Met het project Slaapstraat geven we in twee avonden een geaccrediteerde training in de praktijk voor zoveel mogelijk medewerkers, zoals huisartsen, praktijkondersteuners-GGZ en assistenten. De training is gericht op onder andere verdiepende kennis over slaapfysiologie en -stoornissen en het stellen van een goede diagnose; daarnaast krijg je inzicht in behandelmethodes. Na de training kun je direct aan de slag in je praktijk. De patiënt krijgt dan, na advies van de huisarts, een slaapdagboek mee om een week zijn slaap bij te houden en daarnaast een diagnostische vragenlijst. Nadat de patiënt een week lang zijn gegevens heeft bijgehouden, kan de huisarts aan de hand van de ingevulde gegevens een diagnose stellen en een behandelplan maken. Uit het eerder genoemde onderzoek van de VU en de UvA blijkt dat patiënten vooral blij zijn dat ze serieus worden genomen met hun slaapproblemen. Ook de diagnose en het behandelplan werken geruststellend.”

Waarom raakt dit project de achterstandsproblematiek?

“Ik vind het vooral belangrijk om gezondheidsverschillen te verkleinen. Slapen is essentieel voor een goede gezondheid; misschien wel des te meer als je met multiproblematiek te maken hebt. Door Slaapstraat nu optimaal gebruiksvriendelijk voor laaggeletterden te maken, wordt de toegankelijkheid tot deze zorg vergroot. Daarnaast blijkt uit wereldwijd onderzoek dat het bij psychische problemen soms verstandig is om eerst een slaapstoornis te behandelen; daarna is er meer effect van de behandeling van de psychische problemen.”

Wat heeft het project opgeleverd?

“De praktijken die inmiddels een tijdje met Slaapstraat werken zijn erg positief. Zij merken op dat het een investering vraagt die vaak loont en de moeite waard is. Je hebt er daarnaast als professional ook steun aan. Het geeft je meer inzicht in jouw patiënt. Wij willen dit project zoveel mogelijk ook landelijk delen. We werken vanuit Slaapstraat samen met het St. Antonius ziekenhuis en het Diakonessenhuis. Met Kempenhaeghe en de VU hebben we net een e-learning voor de POH-GGZ ontwikkeld. Het is mooi om te zien hoe in het land steeds meer wordt gewerkt met de Slaapstraat. Dit project heeft de slaapzorg in heel Nederland beïnvloed!”, besluit Stéphanie enthousiast.

Ook deelnemen aan Slaapstraat? Zet jouw FAM opleidingsvouchers in!

Wilt u meer weten over Slaapstraat of wilt u direct deelnemen? U vindt meer informatie op de website Slaapstraat.nl. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de Slaapstraat training. Voor de training kunt u uw FAM opleidingsvouchers inzetten. Voor vragen over Slaapstraat kunt u direct contact opnemen met Stéphanie van Emmerik via info@slaapstraat.nl. Bekijk ook de Slaapstraat Factsheet.