Tolkentelefoon tips

“Even geleden heb ik een gesprek gehad met Andre en Thessa (accountmanager en projectmanager) van TVCN. Uit onze ervaringen bleek dat wij als praktijk nog wel eens tegen problemen aanlopen met de tolkentelefoon. Na contact gehad te hebben met de FAM, heb ik een gesprek met TVcN gehad en deze tips wil ik graag met andere praktijken delen” vertelt  Natascha de Vries, assistente bij Huisartsenpraktijk Sagenhoek.

Tolkentelefoon beter inzetten

Natascha: “De volgende punten waren voor mij nieuw en kunnen we in de praktijk gebruiken om de  tolkentelefoon  beter in te zetten.”

 • Tolken hebben allerlei cursussen gevolgd op verschillende gebieden, bij aanvraag van de tolkentelefoon moeten wij vragen naar een tolk met medische specialisatie. Hierbij benoemen of het om algemene gezondheidszorg gaat of GGZ. De tolken die dan het gesprek vertalen zijn medisch onderlegd of hebben cursussen gedaan voor medische specialisatie.
 • Voorkeur voor mannelijke/vrouwelijke tolk uitspreken mag
  Er wordt dan wel van ons verwacht dat wij bij de aanvraag aangeven waarom er een voorkeur is voor een mannelijke/vrouwelijke tolk.
 • In principe mogen wij zelf een tijd aangeven
  Hoelang wij nodig hebben voor een patient mogen wij als praktijk zelf bepalen.
 • Inleiding voor de tolk
  Inleiding voorafgaand aan het tolken vanaf onze kant, benoem het onderwerp, wie de patient is (geslacht, leeftijd, etc.), wie er nog meer in de spreekkamer zitten tijdens de afspraak.
 • Slecht nieuws gesprek
  Tip van de TVcN, bij een slecht nieuwsgesprek met familie wel te laten tolken door een buitenstaander.
  Dit om te voor komen dat er onjuist getolkt wordt.
 • MDO
  Voor een MDO is de tolkentelefoon bereid om een uitgebreid aantal minuten in te zetten, ook is het mogelijk om een tolk hier te laten komen.
 • Klachten
  Bij klachten over een tolk kunnen wij een e-mail sturen naar klacht@tvcn.nl.
FAM Tolkentelefoon tips

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Tolkentelefoon en de FAM vergoeding? Bekijk de Tolkentelefoonpagina op onze website. of stuur een bericht aan fondscoordinator@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.