Tolkentelefoon

Tolkentelefoon

Het FAM vergoedt de tolkentelefoon voor alle huisartspraktijken in ons werkgebied. Er wordt gebruik gemaakt van de telefonische dienstverlening van Global Talk. Huisartsen, AIOS en POH kunnen gebruiken maken van de tolkentelefoon.

Werkwijze

  • Bel het nummer van Global Talk op 088 255 52 22.
  • Vermeld de klantcode Fonds Achterstandswijken Midden Nederland: 482680.
  • Geef de praktijknaam en de naam van de huisarts met postcode en huisnummer door.
  • Op deze wijze wordt de factuur direct naar het FAM gestuurd.
  • Voor de meeste talen krijgt u direct een tolk aan de lijn maar soms is er een wachttijd.

Wilt u een tolk inplannen, zonder in de wacht te hoeven staan? Dat kan eenvoudig via Tasnet: het online portal van Global Talk. Op Tasnet kunt u eenvoudig en snel ad-hoc een tolk inschakelen.

Vergoeding FAM

De kosten worden vergoed door het FAM. De kosten van eventuele annulering worden doorberekend aan de praktijk.

Vragen of informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met FAM via info@fondsam.nl of de website van Global Talk bekijken via www.globaltalk.nl.