Tolkentelefoon

Tolkentelefoon
Het FAM vergoedt de tolkentelefoon voor alle achterstandspraktijken in ons werkgebied. Er wordt gebruik gemaakt van de telefonische dienstverlening van Global Talk. Huisartsen, AIOS en POH kunnen gebruiken maken van de tolkentelefoon.

Werkwijze

  • Bel het nummer van Global Talk op 088 255 52 22.
  • Vermeld de klantcode Fonds Achterstandswijken Midden Nederland: 482680.
  • Geef de praktijknaam en de naam van de huisarts met postcode en huisnummer door.

Op deze wijze wordt de factuur direct naar het FAM gestuurd.

Voor de meeste talen krijgt u direct een tolk aan de lijn maar soms is er een wachttijd.

Wilt u niets aan het toeval overlaten en zeker weten dat u op een bepaald tijdstip gebruik kunt maken van een tolk per telefoon, ook voor schaarse talen? Dan kunt u vooraf een tolk per telefoon reserveren. Neem hiervoor ook contact op met bovenstaand nummer en verstrek de volgende informatie:

  • Naam van degene die het gesprek gaat voeren
  • Gewenste datum, tijdstip en duur van het gesprek
  • Taal van de gesprekspartner
  • Aanvullende/inhoudelijke informatie die relevant is voor de tolk.

Let op: Bij een gereserveerde tolkdienst zonder tijdige annulering worden de opstartkosten doorberekend indien deze minder dan 4 uur voor de geplande tijdstip wordt geannuleerd. Realiseer u dat gereserveerde tolken echt op tijd werken en de duur van het gesprek van tevoren moet worden aangegeven. Gaat u over die geplande tijd heen, dan kan er ingebroken worden in het gesprek en kan het gesprek worden beëindigd.
Reserveren brengt daardoor een extra risico met zich mee: komt de patiënt niet of loopt u uit, dan lukt het niet en maakt u onnodige kosten. De kosten van annulering worden doorberekend aan de praktijk.

Vergoeding FAM
De kosten worden vergoed door het FAM. De kosten van eventuele annulering worden doorberekend aan de praktijk.

Korte FAM enquête
FAM krijgt, na het gebruik van de Tolkentelefoon, uw naam, datum/tijd van gesprek en taal door. U ontvangt vervolgens een korte enquête van het FAM en wij stellen het op prijs als u hier aan mee doet. Wij gebruiken de antwoorden voor ons lobby-werk om structureel de tolkentelefoon vergoed te krijgen.

Vragen of informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met FAM via info@fondsam.nl of de website van Global Talk bekijken via www.globaltalk.nl.