Succesvolle stadsafari: Bij wie kunnen patiënten met geldzorgen terecht in Utrecht?

Als huisarts of POH word je soms verrast als mensen geldzorgen hebben. Soms herken je de signalen niet, vaak ook wel, maar: wat kan je er als medisch professional mee? In de ‘virtuele stadssafari’ zijn de verschillende mogelijkheden gepresenteerd. “Het heeft mij weer met de neus op de feiten gedrukt bij hoeveel patiënten dit soort problematiek speelt en ik heb meer handvaten hoe dat te bespreken en welke hulp mogelijk is”, vertelt een van de enthousiaste huisartsen na afloop van de stadsafari. Geldzorgen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geldzorgen is een belangrijke oorzaak van verschillende gezondheidsproblemen. Op dinsdag 13 oktober is er daarom in samenwerking met verschillende partners in de stad (o.a. ArmoedeCoalitie, Dock, U-Centraal, Buurtteam, Al-Amal, Gemeente Utrecht) een webinar georganiseerd speciaal voor de huisartsen en POH’s uit Utrecht. Lees verder “Succesvolle stadsafari: Bij wie kunnen patiënten met geldzorgen terecht in Utrecht?”

Kijksluiter – Extra service voor de patiënt

“De Kijksluiter helpt onze patiënten. Vooral bij patiëntenmet een taalbarriere zijn de animaties in de eigen taal een uitkomst”, vertelt Mark Slager, apotheker bij Apotheek Orion in Amersfoort. Zijn praktijk heeft samen met een aantal huisartsen in de regio de optie Kijksluiter toegevoegd aan de patiëntenomgeving en de Uw Zorg online app van Pharmeon. Voor elke patiënt staat dan automatisch bij elk voorschrift de juiste Kijksluiter klaar op maat van geslacht, leeftijd en indicatie. Hiermee kunt u de belangrijkste informatie van 5000 bijsluiters in spreektaal als video laagdrempelig toegankelijk maken (in Nederlands, Engels, Turks en Arabisch). De kosten voor deze applicatie zijn vergoed door FAM. Mark Slager vertelt enthousiast over zijn ervaring met de Kijksluiter. Lees verder “Kijksluiter – Extra service voor de patiënt”

Gratis brochure koolhydraatbeperkt dieet voor laaggeletterden en anderstaligen

Praktijkondersteuner Els van Beek heeft  Het beste Diabetesidee 2019 gewonnen. In haar werk komt ze veel mensen tegen die moeite hebben met lezen en schrijven. Door de jaren verzamelde ze foto’s en afbeeldingen, om aan de hand daarvan voorlichting te geven over een koolhydraatbeperkte voeding. Met het prijsgeld heeft ze haar materiaal omgezet in een brochure ‘Koolhydraatbeperkt dieet voor laaggeletterden en anderstaligen’ en deze gratis ter beschikking gesteld.
Lees meer…

Begrijpelijke informatie Coronavirus informatiekaart

Iedereen heeft vragen over het Coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Daarom heeft Pharos in samenwerking met Stichting ABC een informatieve kaart ontwikkeld voor laaggeletterden in diverse talen. Deze kaart legt de nieuwste maatregelen en adviezen van de overheid zo begrijpelijk mogelijk uit. Er zijn ook een mobielvriendelijke versie en vertalingen beschikbaar.
Lees meer…

FAM - coronavirus informatiekaart

Minder werkdruk bij Huisartsenpraktijk Carnegiedreef

“Ik wacht eigenlijk elke dag op de storm, maar die komt niet”, vertelt Renske Nijhuis van huisartsenpraktijk Carnegiedreef in Utrecht. FAM heeft het afgelopen jaar een project ondersteund op de Carnegiedreef waarbij het doel was om de werkdruk te verminderen en een gezonder werkklimaat te realiseren voor behoud van artsen en medewerkers. Uit de uitspraak van Renske blijkt al dat de inspanning in het afgelopen jaar resultaat heeft geboekt. Zij deelt graag haar ervaringen en tips.

Tips

Renske: “Inmiddels is er een goede bezetting en daardoor is er rust. Maar er is veel veranderd op de praktijk.” De Carnegiedreef heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd en acties ondernomen om de werkdruk te verminderen:

 • Invoeren van een dagopening en dagsluiting.
 • Meer tijd voor het assistententeam gemaakt. Dit levert veel op (trial en error met begeleiding).
 • Agenda aangepast en uitgetest wat voor ons goed werkt. Gespeeld met diverse opties die voor ons werken:
  • Twee inloopspreekuren: 2 x p/d 1 uur. In 5 minuten behandelt de spoedarts vragen. Daarnaast hebben we een niet-spoedarts die 15 minuten per patiënt kan inplannen.
  • Gedurende de dag dus geen kleine dingen (plekjes, bultjes, griepcontroles) want die komen op het inloopspreekuur. Hierdoor is er minder druk voor de arts en tijd voor de ‘echte zaken’.
  • Mensen mogen dus ook  niet verschijnen als de klacht is verdwenen maar voelen zich wel gehoord.
  • Veel aandacht en opleiden rondom triage. Dit ook begeleiden bij de assistenten.
 • Lean sessie workshop gevolgd. Dit toegepast op het spreekuur: Inloopspreekuur is kort, klein, efficient, en boze client worden voorkomen omdat ze niet meer zo lang hoeven te wachten op een afspraak.
 • Zelf assistenten geschoold op medische inhoudelijk gebied (medicatie)   en aan de hand van de declaratiewijzer LHV.
 • Protocollen doornemen en updaten en daarna verantwoordelijkheid delegeren.
FAM - werkdruk

Hoe gaan jullie nu verder?

“Waar we de komende maanden nog mee verder gaan is het vormen van het team. Een adviseur gaat ons daarbij begeleiden waarbij de hulpvraag gebaseerd is op de eigen verantwoordelijkheid en het teamproces. We gaan ook gebruik maken van de huisartsmonitor. Daarna kunnen we ons richten op kwaliteit en beleid maken zodat er helderheid is over afspraken en we allemaal weten wat de bedoeling is”, vertelt Renske.

Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd?

“Mijn belangrijkste tip is: Ga spelen met de agenda. Wij hadden extreem weinig plekken en deden veel ad hoc. We hebben van alles geprobeerd om te zien wat het beste werkt. Dit hebben we in de zomermaanden uitgeprobeerd omdat we het toen iets rustiger hadden.
Natuurlijk werkt niet alles voor elke arts hetzelfde, zoals de inloop niet laten uitlopen en dergelijke. Daarnaast kosten onervaren assistentes heel veel tijd. Voor alle praktijken die ook aan de slag willen gaan, kan ik aanbevelen: maak een plan van aanpak en neem het personeel mee in hoe jullie iets in de praktijk willen veranderen.”

Meer informatie

Heeft u ook interesse in de ondersteuning van FAM bij het verminderen van de werkdruk in uw praktijk? Neem dan contact op met Sonia Jennings, fondscoordinator@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.

Drie op de tien Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden ondervinden vaak negatieve gevolgen hiervan op hun gezondheid. Zij kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen. Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat drie op de tien Nederlanders lage gezondheidsvaardigheden heeft. Lees het gehele Nivel nieuwsbericht en bekijk de Factsheet Gezondheidsvaardigheden Cijfers 2019.

FAM - gezondheidsvaardigheden