Overgangsregeling herijking postcodes

Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. U kunt zich hiervoor melden bij de NZa via het algemene nummer of via het algemene e-mailadres. U moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. Deze overgangsregeling geldt voor een jaar.

Lees verder “Overgangsregeling herijking postcodes”

Spreekuur Vrouwelijke genitale verminking

Sinds januari 2018 heeft de GGD regio Utrecht een (gratis) spreekuur voor vrouwen met VGV (besnijdenis). In de provincie Utrecht wonen zo’n 20.000 vrouwen, die komen uit landen waar het regulier is, dat vrouwen besneden worden. Het gaat om landen als Somalië, Eritrea, Ethiopië, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte. De vrouwen hebben vaak lichamelijke en psychische klachten, maar zijn zich niet altijd bewust dat de klachten verband houden met de besnijdenis. Vanuit preventie en om de gezondheid van deze vrouwen te verbeteren, is er het  spreekuur VGV.

Lees verder “Spreekuur Vrouwelijke genitale verminking”

CAK formulier

Om zorg voor onverzekerbare vreemdelingen (ongedocumenteerden, illegalen) te declareren, dient U een CAK-formulier in te vullen.

U kunt hier klikken, om gegevens in te vullen en een PDF aan te maken, welke gemakkelijk te printen is.

Kijksluiter – een alternatief hulpmiddel

“Laaggeletterden schamen zich voor hun achterstand en laten dit ook niet zien’’ vertelt een apothekersassistente die mee werkte aan het onderzoek van de HU naar de Kijksluiter. Student Rafiq onderzocht hoe de Kijksluiter het meest effectief gebruikt kan worden bij de (achterstands)patiënten van apotheek Orion en wat de apothekersassistenten en patiënten ervaren bij de eerste-uitgiftegesprekken in combinatie met de Kijksluiter.

Lees verder “Kijksluiter – een alternatief hulpmiddel”

Onderzoek communicatie “kanker bij niet-westerse migranten’

De afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam doet momenteel in samenwerking met Pharos, NedTalk en het KWF onderzoek naar communicatie over kanker bij niet-westerse migranten. Dit project heeft als doel om de situatie van oudere Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kankerpatiënten binnen de gezondheidszorg te verbeteren. Voor dit project hebben we op basis van interviews met patiënten, huisartsen en verpleegkundigen een oncologische module bestaande uit voorlichtingsvideo’s en enkele korte meertalige vragenlijsten ontwikkeld. Deze modules worden voor de deelnemers aan het onderzoek gratis beschikbaar gesteld via de Health Communicator (ook indien u nog geen Health Communicator heeft).

Lees verder “Onderzoek communicatie “kanker bij niet-westerse migranten’”

Nieuwe postcode-indeling “opslag”-wijken

Op verzoek van de Achterstandsfondsen heeft de NZa een update gemaakt van de opslag-postcodes. De oude lijst dateerde uit 2012. Behalve een aanpassing aan nieuwe situaties (er is veel gesloopt en nieuw gebouwd in de achterstandswijken), worden er (na onze intensieve lobby) ook méér patiënten geïncludeerd: nu 1.5000.000 (ongeveer 9% van de bevolking), voorheen 900.000 (5%). Ook is op ons verzoek de factor ‘Omgevingsadressendichtheid’ verdwenen bij de bepaling welke postcodes geselecteerd moeten worden; er is nu rekening gehouden met 3 factoren: 1) inkomen 2) werkloosheid 3) percentage NWA/MOE (niet-westerse allochtonen, middel-oost Europeanen). Tenslotte zijn de postcodes nu gemarkeerd op postcode-6 niveau (4 cijfers+2 letters) en niet meer op postcode-5, een precisering dus.

Lees verder “Nieuwe postcode-indeling “opslag”-wijken”

Wijksafari Utrecht Zuid

“Met elkaar op de fiets en dan ook nog de andere hulpverlening leren kennen, vind ik echt heel nuttig!”, vertelt een van de enthousiaste deelnemers aan de Wijksafari op 5 juni. Yvonne Pijnacker, GES coördinator Utrecht Zuid, heeft de wijksafari georganiseerd met ondersteuning van UFA: “We zijn met een aantal eerstelijnszorgverleners uit de wijk op lunch/fietssafari geweest en hebben een aantal zorgverlenende instantie in Utrecht Zuid bezocht.” Yvonne geeft een korte samenvatting van de ervaringen.  Lees verder “Wijksafari Utrecht Zuid”