Nazorg spreekuur voor vrouwen met besnijdenis

In de provincie Utrecht wonen zo’n 20.000 vrouwen die tot de risicogroep voor meisjes besnijdenis behoren. Dat betekent dat ze uit een land komen waar besnijdenis voorkomt  en dat deze vrouwen mogelijk zijn besneden, ook al kan het bij wet verboden zijn. Het gaat om landen als Somalie Eritrea, Ethiopie, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte.  De vrouwen kunnen lichamelijke  en psychische klachten hebben, maar zijn zich niet altijd bewust dat de klachten verband houden met de besnijdenis. Ook problemen met de seksualiteit en relatieproblemen kunnen een gevolg zijn van de besnijdenis. Vaak is er een taboe en schaamte om over dit onderwerp te praten. Door toch het gesprek aan te gaan met deze vrouwen kan dit hun gezondheid en welbevinden verbeteren.

Lees verder “Nazorg spreekuur voor vrouwen met besnijdenis”

Cultuur Consult TVcN

Taal is een klein onderdeel van een cultuur. Het inzetten van een tolk kan helpen een grote communicatie barrière te overbruggen, maar het komt regelmatig voor dat dit niet voldoende is. U heeft in sommige gevallen meer nodig dan enkel het correct omzetten van de juiste woorden, vooral wanneer er veel raakvlakken zijn met cultuur en emotie. Daarom biedt TVcN voor cultuur gerelateerde vraagstukken consulten aan.  Lees verder “Cultuur Consult TVcN”

Overgangsregeling herijking postcodes

Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. U kunt zich hiervoor melden bij de NZa via het algemene nummer of via het algemene e-mailadres. U moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. Deze overgangsregeling geldt voor een jaar.

Lees verder “Overgangsregeling herijking postcodes”

Spreekuur Vrouwelijke genitale verminking

Sinds januari 2018 heeft de GGD regio Utrecht een (gratis) spreekuur voor vrouwen met VGV (besnijdenis). In de provincie Utrecht wonen zo’n 20.000 vrouwen, die komen uit landen waar het regulier is, dat vrouwen besneden worden. Het gaat om landen als Somalië, Eritrea, Ethiopië, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte. De vrouwen hebben vaak lichamelijke en psychische klachten, maar zijn zich niet altijd bewust dat de klachten verband houden met de besnijdenis. Vanuit preventie en om de gezondheid van deze vrouwen te verbeteren, is er het  spreekuur VGV.

Lees verder “Spreekuur Vrouwelijke genitale verminking”

CAK formulier

Om zorg voor onverzekerbare vreemdelingen (ongedocumenteerden, illegalen) te declareren, dient U een CAK-formulier in te vullen.

U kunt hier klikken, om gegevens in te vullen en een PDF aan te maken, welke gemakkelijk te printen is.

Kijksluiter – een alternatief hulpmiddel

“Laaggeletterden schamen zich voor hun achterstand en laten dit ook niet zien’’ vertelt een apothekersassistente die mee werkte aan het onderzoek van de HU naar de Kijksluiter. Student Rafiq onderzocht hoe de Kijksluiter het meest effectief gebruikt kan worden bij de (achterstands)patiënten van apotheek Orion en wat de apothekersassistenten en patiënten ervaren bij de eerste-uitgiftegesprekken in combinatie met de Kijksluiter.

Lees verder “Kijksluiter – een alternatief hulpmiddel”

Onderzoek communicatie “kanker bij niet-westerse migranten’

De afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam doet momenteel in samenwerking met Pharos, NedTalk en het KWF onderzoek naar communicatie over kanker bij niet-westerse migranten. Dit project heeft als doel om de situatie van oudere Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kankerpatiënten binnen de gezondheidszorg te verbeteren. Voor dit project hebben we op basis van interviews met patiënten, huisartsen en verpleegkundigen een oncologische module bestaande uit voorlichtingsvideo’s en enkele korte meertalige vragenlijsten ontwikkeld. Deze modules worden voor de deelnemers aan het onderzoek gratis beschikbaar gesteld via de Health Communicator (ook indien u nog geen Health Communicator heeft).

Lees verder “Onderzoek communicatie “kanker bij niet-westerse migranten’”