Vandaag in het Nieuws: de huisarts in achterstandswijken moet beter ondersteund worden

De NOS besteedt vandaag op de website en in de Journaals van 18 en 20 uur aandacht aan de extra tijd die huisartsen in achterstandswijken nu al moeten stoppen om de gezondheid van hun patiënten te borgen. Laat staan dat er mogelijkheden zijn om de bestaande gezondheidsverschillen te verkleinen.
De landelijke achterstandsfondsen trekken samen met InEen aan de bel. O.a. Frans van Eck van gezondheidscentrum Hoograven komt aan het woord.
Lees hier het NOS-bericht…

Vergoeding Coaching en Intervisie voor huisartsen

Heeft u als huisarts vaak het gevoel dat u achter de feiten aanloopt? Heeft u regelmatig het idee dat u de dingen anders en beter zou moeten organiseren maar komt u er niet aan toe? Gaat er meer energie naar ‘to-do’ dan naar ‘er toe doen’? Wilt u inzicht in hoe werkplezier weer belangrijk(er) kan worden? FAM vergoedt vanaf nu Coaching en Intervisie voor huisartsen in de achterstandswijken. Dit is een initiatief dat in Amsterdam door het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) is gestart en door artsen zeer wordt gewaardeerd.

Lees verder “Vergoeding Coaching en Intervisie voor huisartsen”

U-polis: de nieuwe polis van de gemeente Utrecht voor minima

Na een nieuwe aanbestedingsronde gaat de minima-polis van de gemeente Utrecht over van Zilveren Kruis naar Zorg en Zekerheid. De minimapolis is er voor iedereen die een inkomen van max 125% van het sociaal minimum heeft (dus iedereen met alleen AOW of een bijstandsuitkering). Het is hetzelfde criterium als de U-pas, bezit van de U-pas is niet verplicht maar vergemakkelijkt wel enorm het aanvraagproces. De polis heeft nu ook de naam: U-polis. Lees verder “U-polis: de nieuwe polis van de gemeente Utrecht voor minima”

Palliatieve zorg in Achterstandswijken – UFA najaarsscholing

Als nieuw bestuurslid opent Sascha Kotterer de bijeenkomst ‘Palliatieve zorg in Achterstandswijken’, gehouden op 12 oktober jl in d e Moestuin in Utrecht. Een grote groep huisartsen, praktijkondersteuners, buurtteammedewerkers en andere zorgverleners zijn bij elkaar gekomen om meer te begrijpen over dit lastige onderwerp. De aanwezigen hebben veel vragen: Hoe kan ik omgaan met (niet medische) vragen bij het sterfbed? Wat moet ik doen wanneer de familie niet wil dat de patiënt alles weet? Hoe ga je om met taboes? Waarom willen sommige patiënten geen morfine? Bekijk het korte verslag van deze avond. 

Lees verder “Palliatieve zorg in Achterstandswijken – UFA najaarsscholing”