Krachtige Basiszorg

Bij Krachtige basiszorg is de klant het uitgangspunt. In de praktijk betekent dat: in alle stadia van de hulpverlening heel goed luisteren en kijken naar iemand. Als een klant aanklopt met schulden, wordt bekeken of er ook andere problemen zijn. Slaapt iemand slechter? Of is hij vanwege de financiele zorgen in een sociaal isolement geraakt? Er wordt niet alleen naar de concrete vraag gekeken, maar naar het totaalplaatje die van invloed kunnen zijn op de ervaren gezondheid. De regie ligt zo veel mogelijk bij de bewoner zelf.
Lees meer over Krachtige Basiszorg

Huisarts gezocht voor onderzoek vluchtelingen in huisartsenpraktijk

Vanaf 1 mei start Pharos met een door Zonmw gefinancierd onderzoeksproject waarin zij gedurende twee jaar de huisartsenzorg voor vluchtelingen kinderen met psychische problemen willen optimaliseren.

Samen met huisarts praktijken, vluchtelingen, scholen en gemeenten, een uitdagend project. Pharos zoekt hiervoor een huisarts die gedurende twee tot drie dagen per week dit project en onderzoek wil uitvoeren. Het kan een promotie traject worden. Kent u huisartsen die hier mogelijk interesse in hebben of bent u zelf geinteresseerd? Stuur dan een bericht naar Maria van den Muijsenbergh, M.vandenMuijsenbergh@pharos.nl.

Lean in Oog en Al

“Met Lean kun je tot in de kern van een probleem komen om vervolgens naar de oplossing te werken.” vertelt Wietze Eizenga, huisarts bij Gezondheidscentrum Oog in Al. Met de hele praktijk hebben zij, met financiële ondersteuning van UFA, een Lean traject gevolgd.

Het Lean traject
Wietze: “We hebben met een externe begeleider het Lean-traject in de praktijk vorm gegeven. In een gezamenlijke bijeenkomst van enkele uren met alle praktijkmedewerkers zijn de beginselen van Lean uitgelegd.
Daarna is de begeleider regelmatig terug geweest in de praktijk om afspraken te maken en de voortgang te monitoren.”

“We hadden 3 trajecten:
– no show, en hoe daarmee om te gaan
– uitslagen logistiek, wie geeft door, huisarts of assistente
– hoe kunnen we de druk op de agenda verminderen”

Tot de kern van het probleem komen!
Wietze “Het waren interessante trajecten. Duidelijk werd wel dat veranderingen tijd kosten. Niets is even snel op te lossen in een praktijk met 25 medewerkers. Daarnaast is Lean is een continue proces. We hebben daarom afgesproken de werkafspraken elke twee tot drie jaar onder de loep te nemen en te kijken of het nog up-to-date of zinvol is. Het idee om werkprocessen te versimpelen en kortere lijnen te krijgen, is alleen mogelijk bij goede werkafspraken waar iedereen achter staat. Wel werd duidelijk dat verschillende werkwijzen of methodes geen obstakels hoeven zijn om een oplossing te vinden. Mijn conclusie: met LEAN kun je tot in de kern van een probleem komen om vervolgens naar de oplossing te werken.”

Tips
Tenslotte twee tips van Wietze: “Lean werkt alleen als je volledig alle processen LEAN gaat doen. Het is echter niet een methode die iedereen prettig vind dus verdiep je eerst in wat een LEAN praktijk inhoudt voordat je je erin stort!”

Wat is Lean werken in de huisartsenpraktijk?
Lean werken helpt u te richten op hoofdzaken in uw praktijkvoering: wat voegt écht waarde toe? Het gaat om procesverbetering als normaal onderdeel van het werk, waarbij elke medewerker verantwoordelijk is voor het eigen handelen. Gevolg? Meer uitdaging, plezier en productiviteit.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit traject of wilt u ook het Lean principe toepassen in uw praktijk? Neem dan contact op met ons via fondscoordinator@utrechtsfondsachterstandswijken.nl.

Tolkentelefoon tips

“Even geleden heb ik een gesprek gehad met Andre en Thessa (accountmanager en projectmanager) van TVCN. Uit onze ervaringen bleek dat wij als praktijk nog wel eens tegen problemen aanlopen met de tolkentelefoon. Na contact gehad te hebben met de FAM, heb ik een gesprek met TVcN gehad en deze tips wil ik graag met andere praktijken delen” vertelt  Natascha de Vries, assistente bij Huisartsenpraktijk Sagenhoek.

Lees verder “Tolkentelefoon tips”

Nazorg spreekuur voor vrouwen met besnijdenis

In de provincie Utrecht wonen zo’n 20.000 vrouwen die tot de risicogroep voor meisjes besnijdenis behoren. Dat betekent dat ze uit een land komen waar besnijdenis voorkomt  en dat deze vrouwen mogelijk zijn besneden, ook al kan het bij wet verboden zijn. Het gaat om landen als Somalie Eritrea, Ethiopie, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte.  De vrouwen kunnen lichamelijke  en psychische klachten hebben, maar zijn zich niet altijd bewust dat de klachten verband houden met de besnijdenis. Ook problemen met de seksualiteit en relatieproblemen kunnen een gevolg zijn van de besnijdenis. Vaak is er een taboe en schaamte om over dit onderwerp te praten. Door toch het gesprek aan te gaan met deze vrouwen kan dit hun gezondheid en welbevinden verbeteren.

Lees verder “Nazorg spreekuur voor vrouwen met besnijdenis”

Cultuur Consult TVcN

Taal is een klein onderdeel van een cultuur. Het inzetten van een tolk kan helpen een grote communicatie barrière te overbruggen, maar het komt regelmatig voor dat dit niet voldoende is. U heeft in sommige gevallen meer nodig dan enkel het correct omzetten van de juiste woorden, vooral wanneer er veel raakvlakken zijn met cultuur en emotie. Daarom biedt TVcN voor cultuur gerelateerde vraagstukken consulten aan.  Lees verder “Cultuur Consult TVcN”

Overgangsregeling herijking postcodes

Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. U kunt zich hiervoor melden bij de NZa via het algemene nummer of via het algemene e-mailadres. U moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. Deze overgangsregeling geldt voor een jaar.

Lees verder “Overgangsregeling herijking postcodes”